DOI: https://doi.org/10.24144/2524-0609.2019.45.159-163

СИМУЛЯЦІЇ У ФОРМУВАННІ АНГЛОМОВНОЇ ЛЕКСИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У ДІАЛОГІЧНОМУ МОВЛЕННІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОЇ СПРАВИ

Iryna Skril

Анотація


Анотація. Мета статті − проаналізувати симуляцію формування англійської лексичної компетентності в діалогічному виступі для майбутніх фахівців готельно-ресторанної справи. Методи дослідження: аналіз та синтез, індукція та дедукція та огляд педагогічних наукових джерел літератури з метою з’ясування теоретичних основ та стану розвитку досліджуваної проблеми. У статті розглядаються симуляції у формуванні англомовної лексичної компетентності у діалогічному спілкуванні майбутніх фахівців готельно-ресторанної справи. Обумовлено симуляцію як один з інтерактивних методів. Проаналізовано структуру симуляції. Визначено симуляцію як спосіб відтворення реальних ситуацій на англійській мові в штучно створених умовах. Методика симуляції стає першим вибором для викладачів іноземної мови за професійним спрямуванням через те, що цей метод вважається основою середовища, що дає учням можливість використовувати мову творчо та комунікативно. Інтеграція симуляцій у мовні заняття залучає студентів до практичного досвіду знань. Це знання, у свою чергу, перекриває розрив між класом і реальним досвідом, з яким стикаються студенти. Найбільш поширеним баченням симуляції є те, що вони забезпечують спосіб створення багатого комунікативного середовища (подання реальності), де студенти активно стають частиною певної реальної системи і функціонують відповідно до заданих ролей як членів цієї групи. За допомогою симуляції студенти отримають більше шансів практикувати англійську мову граматично і прагматично, тому що робить це в реальному світі. У симуляції студентам дається завдання виконувати або вирішувати завдання разом з необхідною довідковою інформацією і середовищем, в якому це робити. Симуляція надає реалістичну обстановку для більш широкої взаємодії, в якій студенти можуть отримати більше особистої участі. Автор підкреслює мотиваційну цінність симуляції у розвитку комунікативної компетенції.


Ключові слова


симуляція; діалогічне мовлення; лексична компетентність; рольова гра.

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


References

Bihych, O.B., Borysko, N.F., & Boretska, H.E (2013). Medodyka navchannia inozemnych mov i kultur: teoriia i praktyka [Methodology of teaching foreign languages and cultures: theory and practice]. Кyiv: Lenvit. [in Ukrainian].

Chilcott Dunkel J. (1996). Effective Use of Simulations in the Classroom. Creative Learning Exchange.

Curtain, H.A., & Pesola, C.A. (1988). Languages and children - making the match. Reading, MA: Addison-Wesley.

Fanous L. Teaching Communicative English Language in Non-Native Contexts using Simulations. URL http://web.aou.edu.lb/images/stories/lebanon/Research/CALR/7annex/CALR%207%20selected%20proceedings%203.pdf. (last accessed: 01.04.2019)

Genzel, R.B., & Cummings, M.G. (1986). Culturally speaking: A conversation and culture text for learners of English. New York: Harper and Row.

Johannesen, R.L. (1996). Ethics in Human Communication, 4th ed. Prospect Heights, IL: Waveland Press.

Jones K. (2002). Simulation in language teaching. The Internet TESL Journal. UR: http://www.melta.org.my/index.php/11-melta-articles/173-simulation-in-language-teaching-its-advantages-and-limitations-in-an-esp-context (last accessed: 01.04.2019)

Sturtridge, G. (1977). Using simulation in Teaching English for specific purposes. London, UK: The British Council Press.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Список використаної літератури

Методика навчання іноземних мов і культур: теорія і практика: підручник для студ. класичних, педагогічних і лінгвістичних університетів / Бігич О.Б., Бориско Н.Ф., Борецька Г.Е. та ін. / за загальн. ред. С.Ю.Ніколаєвої. К.: Ленвіт, 2013. 590с.

Chilcott Dunkel J. Effective Use of Simulations in the Classroom. Creative Learning Exchange, 1996. 37p.

Curtain H.A., Pesola C.A. Languages and children − making the match. Reading, MA: Addison-Wesley, 1988. 325p.

Fanous L. Teaching Communicative English Language in Non-Native Contexts using Simulations. URL: http://web.aou.edu.lb/images/stories/lebanon/Research/CALR/7annex/CALR%207%20selected%20proceedings%203.pdf. (дата звернення: 01.04.2019)

Genzel R.B., Cummings M.G. Culturally speaking: A conversation and culture text for learners of English. New York: Harper and Row, 1986. 251p.

Johannesen R.L. Ethics in Human Communication, 4th ed. Prospect Heights, IL: Waveland Press, 1996. 397p.

Jones K. Simulation in language teaching. The Internet TESL Journal, 2002. UR: http://www.melta.org.my/index.php/11-melta-articles/173-simulation-in-language-teaching-its-advantages-and-limitations-in-an-esp-context (дата звернення: 01.04.2019).

Sturtridge, G. Using simulation in Teaching English for specific purposes. London, UK: The British Council Press, 1977. 55p.