ДІЯЛЬНІСТЬ АВГУСТА АЙХОРНА (1878–1949) ЯК ПРИКЛАД ПОШИРЕННЯ ІДЕЙ ПСИХОАНАЛІТИЧНОЇ ПЕДАГОГІКИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2524-0609.2020.46.88-91

Ключові слова:

А. Айхорн, психоаналітична педагогіка, альтернативна освіта, психоаналіз, превентивне виховання.

Анотація

В умовах Нової української школи пріоритетне значення мають дослідження ефективних методик педагогіки партнерства. Яскравим прикладом цього є діяльність австрійського психоаналітика А. Айхорна, який взаємодіяв з важкими і соціально занедбаними дітьми. Мета статті – здійснити аналіз ідей А. Айхорна та розкрити специфіку організації освітнього процесу в умовах альтернативних закладів освіти для малолітніх правопорушників. Для цього нами було використано комплекс теоретичних методів, зокрема аналіз, синтез та інтерпретація. У результаті наукового пошуку встановлено, що А. Айхорн розглядав роботу з педагогічно занедбаними дітьми у контексті вільного виховання і розширення учнівської автономії. Проведений аналіз дозволив розкрити специфіку організації навчально-виховного процесу в умовах освітніх центрів, в яких надавалася допомога важким підліткам. Зроблено висновок, що в умовах реалізації НУШ і поширення педагогіки партнерства великого значення набувають дослідження альтернативних освітніх технологій і психоаналітичної педагогіки як однієї з найбільш перспективних концепцій сучасності. Перспективи подальших розвідок вбачаємо у дослідженні внеску А. Адлера у роботу з дефективними дітьми і технік індивідуальної психології.

Біографія автора

Ievgen Nelin, Інститут професійної супервізії, м.Київ

кандидат педагогічних наук, психоаналітик

Посилання

Список використаної літератури

Айхорн А. Трудный подросток. Москва. Апрель Пресс: ЭКСМО-Пресс, 2001. 295 с.

Клювер К. Правонарушители и возможности их терапии. Энциклопедия глубинной психологии. Т. II. Новые направления в психоанализе. Москва. «Когито-Центр»; МГМ, 2001. С. 26–60.

Лапекина Н. Н. Коррекция асоциальности и беспризорности в психоаналитической педагогике. Культура и общество. 2006. URL: http://www.e-culture.ru/Articles/2006/Lapekina.pdf.

Филенко А. С. Психоаналитическая педагогика в Западной Европе первой трети ХХ-го века: дис... канд. пед. наук: 13.00.01. Великий Новгород, 2010. 135 с.

Aichhorn, August (1878-1949). International Dictionary of Psychoanalysis. URL: https://www.encyclopedia.com/psychology/dictionaries-thesauruses-pictures-and-press-releases/aichhorn-august-1878-1949.

Eissler K. R. Abriss einer Biographie August Aichhorns. In: Aichhorn A. Verwahrloste Jugend. Bern: Verlag Hans Huber, 1977. 212 s.

Freud S. Preface to Aichhorn’s Wayward Youth. In The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud, Volume XIX (1923-1925): The Ego and the Id and Other Works. 2014. P.271–276. URL: http://freudians.org/wp-content/uploads/2014/09/Freud-Preface-to-Aichhorns-Wayward-Youth.pdf.

Galatzer-Levy I., Galatzer-Levy R. August Aichhorn. A Different Vision of Psychoanalysis, Children, and Society. The Psychoanalytic study of the child. 2007. Vol. 62. 153–179.

Kohut H. August Aichhorn – Remarks After His Death. In: Paul H. Ornstein: The Search for the Self. Vol. I. London, New York: Routledge, 1978. PP.131–133.

References

Aichhorn, А. (2001). Trudnyj podrostok [Difficult teenager]. Аprel'-Press. EXMO-Press. [in Russian].

Klyuver, K. (2001). Pravonarushiteli i vozmozhnosti ih terapii [Offenders and their treatment options]. In Enciklopediya glubinnoj psihologii. Vol. II. – Novye napravleniya v psihoanalize (pp.26−60). Kogito-Centr, MGM. [in Russian].

Lapekina, N.N. (2006). Korrektsiya asotsial'nosti i besprizornosti v psikhoanaliticheskoj pedagogike [Correction of asociality and homelessness in psychoanalytic pedagogy]. Kul'tura i obshhestvo. URL: http://www.e-culture.ru/Articles/2006/Lapekina.pdf [in Russian].

Filenko, А.S. (2010). Psikhoanaliticheskaya pedagogika v Zapadnoj Evrope pervoj treti ХХ veka [Psychoanalytic pedagogy in Western Europe in the first third of the twentieth century] (Unpublished candidate dissertation). Yaroslav Mudryi Novgorod State University. [in Russian].

Aichhorn, A. (1878-1949). (2020). International Dictionary of Psychoanalysis. URL: https://www.encyclopedia.com/psychology/dictionaries-thesauruses-pictures-and-press-releases/aichhorn-august-1878-1949.

Eissler, K. R. (1977). Abriss einer Biographie August Aichhorns. In Aichhorn A. Verwahrloste Jugend. Verlag Hans Huber. [in German].

Freud, S. (2014). Preface to Aichhorn's Wayward Youth. In The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud, Vol. XIX (1923-1925): The Ego and the Id and Other Works (pp.271–276). URL: http://freudians.org/wp-content/uploads/2014/09/Freud-Preface-to-Aichhorns-Wayward-Youth.pdf.

Galatzer-Levy I., & Galatzer-Levy, R. (2007). August Aichhorn. A Different Vision of Psychoanalysis, Children, and Society. The Psychoanalytic study of the child, 62, 153–179.

Kohut, H. (1978) August Aichhorn – Remarks After His Death. In: P.H. Ornstein (ed.). The Search for the Self (pp.131−133), Vol.I. Rotledge.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-11-17

Номер

Розділ

Статті