ОСОБЛИВОСТІ ЕМОЦІЙНОГО РОЗВИТКУ СУЧАСНИХ ДІТЕЙ В АСПЕКТІ СТАНОВЛЕННЯ МІЖОСОБИСТІСНИХ ВЗАЄМИН

Автор(и)

  • Mariia Fedorova кафедра дошкільної освіти та педагогічних інновацій, Житомирський державний університет ім.Івана Франка, м.Житомир, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-9859-5556

DOI:

https://doi.org/10.24144/2524-0609.2020.46.133-137

Ключові слова:

старший дошкільник, емоційно-почуттєва сфера, усвідомлення емоцій оточення, здатність до емпатії.

Анотація

Актуальність дослідження визначається тим, що науковцями експериментально фіксуються негативні зміни у розвитку сучасних дітей. Метою статті є аналіз та діагностика особливостей розвитку емоційно-почуттєвої сфери як такої, що визначає міжособистісні відносини дітей старшого дошкільного віку. Під час діагностики перевірялась сформованість таких показників: усвідомлення емоційних станів оточуючих, здатність до емпатії. Були використані методики: «Вивчення розуміння емоційних станів людей», «Вивчення усвідомленості дітьми моральних норм» (Г.Урунтаєва, Ю.Афонькіна), «Характер проявів емпатійних реакцій у дітей» (А.Щетиніна), «Незакінчені розповіді» (Т. Гаврилова). Аналіз проведених методик показав, що 70,5% старших дошкільників демонструють нульовий та елементарний рівні усвідомлення емоційних станів оточення. Це проявляється у тому, що дошкільники частково розуміють емоційні стани оточення, допускають неточності при їх визначенні. У більшості випадків дошкільники називають ситуації або можливі причини емоційних станів, які оцінюються. Нульовий і елементарний рівні здатності до емпатії продемонстрували 56,3% дошкільників. Діти виявляють епізодичний інтерес до емоційної поведінки однолітків, інколи «заражаються» їх станом. Прояви емпатії поодинокі і часто залежать від присутності дорослого.

Біографія автора

Mariia Fedorova, кафедра дошкільної освіти та педагогічних інновацій, Житомирський державний університет ім.Івана Франка, м.Житомир

кандидат педагогічних наук, доцент

Посилання

Список використаної літератури

Запорожец А.В. Избранные психологические труды: в 2-х т. М.: Педагогика, 1986. Т. I: Психическое развитие ребенка. 320 с.

Ильин Е.П. Эмоции и чувства. СПб: Питер, 2008. 752 с.

Максимова О.О., Федорова М.А. Експериментальне дослідження рівня міжособистісної толерантності у дітей старшого дошкільного віку в когнітивній та емоційний сферах. Педагогічна освіта: теорія і практика: зб. наук. праць. Кам’янець-Подільський, 2019. Вип. 27 (2). С.323–329.

Щетинина А.М. Восприятие и понимание дошкольниками эмоционального состояния человека. Вопросы психологии. 1984. № 3. С.60−66.

Аксьонова О.П. та ін Я у світі. Програма розвитку дитини від народження до шести років: осв. програма. Київ: МЦФЕР-Україна, 2019. 487 с.

Harris P.L. Children’s understanding of the link between situation and emotion. Journal of Experimental Child Psychology. 1983. Vol.36. P.1–20.

References

Zaporozhets, A.V. (1986). Izbrannye psikhologicheskie trudy: v 2-kh t. T. I: Psikhicheskoe razvitie rebenka [Selected scientific works in 2 volumes. Vol. 1 Child’smental development]. Pedahohyka. [in Russian].

Ylyn, E.P. (2008). Emotsii i chuvstva [Emotions and feelings]. Pyter [in Russian].

Maksymova, O.O., & Fedorova, M.A. (2019). Eksperymentalne doslidzhennia rivnia mizhosobystisnoi tolerantnosti u ditei starshoho doshkilnoho viku v kohnityvnii ta emotsiinyi sferakh [Experimental study of levels of older preschoolers ‘interpersonal tolerance in the cognitive and emotional spheres]. Pedahohichna osvita: teoriia i praktykа, 27 (2), 323−329. [in Ukrainian].

Shchetynyna, A.M. (1984). Vospriiatie i ponimanie doshkolnikami emotsionalnogo sostoianiia cheloveka [Perception and understanding of the pearsons’ emotional state by preschoolers]. Voprosy psikhologii, 3, 60−66. [in Russian].

Aksionova, O.P., et al. (2019). Ya u sviti. Prohrama rozvytku dytyny vid narodzhennia do shesty rokiv [The program of child development of birth up to six years]. MTsFER-Ukraina. [in Ukrainian].

Harris, P.L. (1983). Children’s understanding of the link between situation and emotion. Journal of Experimental Child Psychology, 36, 1–20.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-11-17

Як цитувати

Fedorova, M. (2020). ОСОБЛИВОСТІ ЕМОЦІЙНОГО РОЗВИТКУ СУЧАСНИХ ДІТЕЙ В АСПЕКТІ СТАНОВЛЕННЯ МІЖОСОБИСТІСНИХ ВЗАЄМИН. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота», (1(46), 133–137. https://doi.org/10.24144/2524-0609.2020.46.133-137

Номер

Розділ

Статті