ГЛОБАЛЬНІ ВИКЛИКИ В ЖИТТЄВИХ СИТУАЦІЯХ УКРАЇНСЬКОЇ МОЛОДІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2524-0609.2022.51.13-18

Ключові слова:

фактори, ризик, соціальна інтеграція, студентська молодь

Анотація

Формування сучасної молоді відбувається в період суспільно-політичних перетворень, що безпосередньо впливає на життєві орієнтації молоді, її поведінку, соціально-економічне становище. Такі умови сприяють поширенню ризиків пов’язаних із загрозою здоров’ю та життю, з невизначеністю життєвого старту та самореалізацією, ціннісно-нормативною невизначеністю. Метою даної статті є розглянути тенденції ризику в життєвих ситуаціях сучасної української молоді. Методи дослідження: аналіз і синтез наукової літератури (для з’ясування ключових понять дослідження), систематизація (з метою виявлення наявних наукових підходів до вирішення означеної проблеми), теоретичне узагальнення (для формулювання підсумкових положень та висновків). Характерною для більшої частини молоді є проблема життєвого старту, яка чинить негативний вплив на трудову кар’єру молодих людей, їх сімейне життя і спосіб життя та робить молодь матеріально залежними від батьків. Неабиякий вплив на розвиток суспільства ризику зробила глобалізація. В умовах глобалізації руйнуються традиційні соціальні зв’язки; молодь звільняється від традиційних обмежень, але в той же час позбавляється почуття надійності, стабільності, впевненості в майбутньому і відчуває почуття тривожності і страху перед необхідністю вибору. Тому державній політиці варто враховувати всі чинники, що роблять негативний вплив на молодіжне середовище і сприяти мінімізації прояву ризиків та формувати «соціально здорову» молодь.

Біографія автора

Olena Bartosh, Кафедра соціології та соціальної роботи, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», м.Ужгород, Україна

кандидат педагогічних наук, професор

Посилання

Список використаної літератури

Beck U. Risk society: towards a new modernity. London: Sage Publications, 1992. 260 p.

Gidden A. Fate, risk and security. In A. Giddens (Ed.), Modernity and self-identity: self and society in the Late Modern Age. Cambridge: Polity Press, 1991. P.109−143.

Luhmann N. Der Begriff Risiko. In N. Luhmann (Ed.), Soziologie des Risikos. Berlin; New York: Walter de Gruyter, 1991. S.9–40.

Kasperson J., Kasperson R., Pidgeon N., Slovic P. The Social amplification of risk: assessing fifteen years of research and theory. In N. Pidgeon, R. Kasperson, P. Slovic (Eds.), The social amplification of risk. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2003. P.13−46.

Slovic P. Introduction and overview. In P. Slovic (Ed.), The perception of risk. London: Earthscan Publications Ltd., 2000. P.21−37.

Міністерство фінансів України. Населення України. URL: https://index.minfin.com.ua/ua/reference/people (дата звернення 18.02.2021)

Державна служба статистики України. Шлюби та розірвання шлюбів. URL: http://database.ukrcensus.gov.ua/MULT/Dialog/statfile_c_files/shlub.html#C0002 (дата звернення 18.02.2021)

Сім’я. Статистика розлучень в Україні та світі. URL: https://www.simyapidpokrovom.lviv.ua/?p=7818 (дата звернення 18.02.2021)

iPress.ua. Криза української сімʼї. URL: http://ipress.ua/news/kryza_ukrainskoi_simi_61_podruzhnih_par_rozluchayutsya_21641.html (дата звернення18.02.2021)

McDonald P. Time for action: public policies to revert low fertility. Pharmaceuticals Policy and Law. 2007. № 9 (1). Р.237−243.

Eurostat, the Statistical Office of the European Union. European Commission Directorate-General for Employment, Social Affairs and Inclusion. Demography Report 2010. Older, more numerous and diverse Europeans. Luxembourg: Publications Office of the European Union. 180 p.

Державна служба статистики України. Демографічна ситуація в Україні в 2020 році. URL: ukrstat.gov.ua (дата звернення 18.02.2021)

UN Department of Economic and Social Affairs. Probabilistic Population Projections based on the World Population Prospects 2019. URL: https://population.un.org/wpp/Download/Probabilistic/Population (дата звернення 18.02.2021)

Furlong A. , Woodman D. (Eds.). Youth and Young Adulthood. Series: Critical concepts in sociology. London: Routledge, 2014. 1544 p.

Choroszewicz M., Wolff P. Population and social conditions. Eurostat. Statistics in focus, 2010. No 50. URL: https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3433488/5565692/KS-SF-10-050-EN.PDF/877f8776-e7fe-4f2b-8bec-0a5cf54dcba4 (дата звернення 19.02.2021)

Bartosh O. Social risks for the youth in the dynamics of Ukrainian society / In N.Varha, B.Hvozdetska (Eds.), Challenges and opportunities of the modern risk society: socio-cultural, economic and legal aspects. Praha, Czech Republic: Oktan Print, 2021. P.77−93.

Bartosh O. Understanding the risk in the youth environment. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Педагогіка. Соціальна робота. 2021. Вип. 2 (49). С.20−23.

Abramson P., Inglehart R. Generational replacement and value change in eight West European societies. British Journal of Political Science. 1992. April, 22. Р.183−228.

References

Beck, U. (1992). Risk society: towards a new modernity. Sage Publications.

Giddens, A. (1991). Fate, risk and security. In A. Giddens (Ed.), Modernity and self-identity: self and society in the Late Modern Age (рр.109−143). Polity Press.

Luhmann, N. (1991). Der Begriff Risiko. In N. Luhmann (Ed.), Soziologie des Risikos (рр.9–40). Walter de Gruyter.

Kasperson, J., Kasperson, R., Pidgeon, N., & Slovic, P. (2003). The Social amplification of risk: assessing fifteen years of research and theory. In N. Pidgeon, R. Kasperson, P. Slovic (Eds.), The social amplification of risk (рр.13−46). Cambridge University Press.

Slovic, P. (2000). Introduction and overview. In P. Slovic (Ed.), The perception of risk (рр.21−37). Earthscan Publications Ltd.

Ministry of Finance of Ukraine. (2020). Naselennya Ukrayiny [Population of Ukraine]. https://index.minfin.com.ua/ua/reference/people [in Ukrainian].

State Statistics Service of Ukraine (2019). Shlyuby ta rozirvannya shlyubiv [Marriages and divorces]. http://database.ukrcensus.gov.ua/MULT/Dialog/statfile_c_files/shlub.html#C0002 [in Ukrainian].

Simya (2017). Statystyka rozluchenʹ v Ukrayini ta sviti [Divorce statistics in Ukraine and the world]. https://www.simyapidpokrovom.lviv.ua/?p=7818 [in Ukrainian].

iPress.ua. (2012). Kryza ukrayinsʹkoyi sim'yi: 61% podruzhnikh par rozluchayutʹsya [Crisis of Ukrainian family: 61% of married couples divorse]. http://ipress.ua/news/kryza_ukrainskoi_simi_61_podruzhnih_par_rozluchayutsya_21641.html [in Ukrainian].

McDonald, P. (2007). Time for action: public policies to revert low fertility. Pharmaceuticals Policy and Law, 9 (1), 237−243.

Eurostat, the Statistical Office of the European Union. European Commission Directorate-General for Employment, Social Affairs and Inclusion. (2011). Demography Report 2010. Older, more numerous and diverse Europeans. Publications Office of the European Union.

State Statistics Service of Ukraine. (2021). Demohrafichna sytuatsiya v Ukrayini v 2020 rotsi [Demographic situation in Ukraine in 2020]. ukrstat.gov.ua [in Ukrainian].

UN Department of Economic and Social Affairs. (2019). Probabilistic Population Projections based on the World Population Prospects 2019. https://population.un.org/wpp/Download/Probabilistic/Population

Furlong, A., & Woodman, D. (Eds.). (2014). Youth and Young Adulthood. Series: Critical concepts in sociology. Lonon: Routledge.

Choroszewicz, M., & Wolff, P. (2010). Population and social conditions. Eurostat. Statistics in focus, 50. URL: ttps://ec.europa.eu/eurostat/documents/3433488/5565692/KS-SF-10-050-EN.PDF/877f8776-e7fe-4f2b-8bec-0a5cf54dcba4

Bartosh, O. Social risks for the youth in the dynamics of Ukrainian society (2021). In N.Varha, B.Hvozdetska (Eds.), Challenges and opportunities of modern risk society: socio-cultural, economic and legal aspects (pp.77‒93). Oktan Print.

Bartosh, O. (2021). Understanding the risk in the youth environment. Scientific Herald of Uzhhorod University. Series: Pedagogy. Social Work, 2 (49), 20−23.

Abramson, P., & Inglehart, R. (1992). Generational replacement and value change in eight West European societies. British Journal of Political Science, April, 22, 183−228.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-10-25

Як цитувати

Bartosh, O. (2022). ГЛОБАЛЬНІ ВИКЛИКИ В ЖИТТЄВИХ СИТУАЦІЯХ УКРАЇНСЬКОЇ МОЛОДІ. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота», (2(51), 13–18. https://doi.org/10.24144/2524-0609.2022.51.13-18

Номер

Розділ

Статті