ЕКОЛОГІЧНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ У США

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2524-0609.2023.53.44-47

Анотація

Вирішення проблеми глобальної екологічної кризи зумовлює не тільки модифікацію технологій виробництва, а й зміни в житті людей, їх свідомості та ставленні до природи. Відповідність цінностей нової культури, людини постіндустріального суспільства глобальним екологічним законам, вимагає цілеспрямованої екологічної підготовки. Відтак, провідна роль у цьому процесі належить освітній системі. Цінний досвід екологічної освіти накопичений у США. Його вивчення та впровадження кращих практик в українську освітню сферу дає можливість підвищити рівень екологічної культури майбутніх учителів. Мета статті – вивчити досвід екологічної підготовки майбутніх педагогів у вищій школі США. Методи дослідження: аналіз наукової літератури, систематизація (для з’ясування ключових понять дослідження), вивчення освітніх програм (з метою з’ясування їх екологічного наповнення), порівняння, узагальнення (для формування авторських висновків). Вивчено особливості екологічної підготовки майбутніх учителів у деяких університетах США (Портлендському, Орегонському та ін.). Досліджено зміст освітніх програм та з’ясовано їх екологічне наповнення. Проаналізовано діяльність університетських структур, яка спрямована на підвищення екологічної культури майбутніх педагогів. Визначено напрями екологізації навчання здобувачів, які можуть бути реалізовані в українських ЗВО: формування системи неперервної екологічної підготовки вчителів у вищій школі; створення в університетах спеціальних структур (центрів, об’єднань, асоціацій) екологічного спрямування, функціями яких є розробка міждисциплінарних освітніх програм екологічного змісту для майбутніх учителів різних спеціальностей, підготовка навчально-методичних матеріалів до екологічних курсів, проведення екологічних заходів.

Біографія автора

Olga Hryn, кафедра загальної педагогіки та педагогіки вищої школи, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», м.Ужгород, Україна

аспірантка

Посилання

Список використаної літератури

Blumestein D.T., Saylan C. The Failure of Environmental Education (and How We Can Fix It). PLoS Biolody. 2007. Vol.5. Is.5. Р.973–977.

Center for Science Education, University of Portland. URL: https://pdxscholar.library.pdx.edu/scienceeducation/

Chiras D.D. Environmental Science. 7th ed. Redwood City. California: Jones and Bartlett, 2006. 611 р.

Gruenwald D. A Foucauldian analysis of environmental education: Toward the socio-ecological challenge of the Earth Charter. Curriculum inquiry 2004. Vol.34. Is.1. Р.71–107.

Shriver К. Environmental Education & Outdoor Schools In Oregon. Portland: Oregon Community Foundation, 2006. 113 р.

Lieberman G. California student assessment project phase two: The effects of environment-based education on student achievement. San Diego: State Education and Environment Roundtable, 2005. 32 р.

References

Blumestein, D.T. & Saylan, C. (2007). The Failure of Environmental Education (and How We Can Fix It). PLoS Biolody, 5(5), 973–977.

Center for Science Education, University of Portland. https://pdxscholar.library.pdx.edu/scienceeducation/

Chiras, D.D. (2006). Environmental Science. 7th ed. Jones and Bartlett.

Gruenwald, D. (2004). A Foucauldian analysis of environmental education: Toward the socio-ecological challenge of the Earth Charter. Curriculum inquiry, 34(1), 71–107.

Shriver, К. (2006). Environmental Education & Outdoor Schools In Oregon. Oregon Community Foundation.

Lieberman, G. (2005). California student assessment project phase two: The effects of environment-based education on student achievement. State Education and Environment Roundtable.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-11-04

Як цитувати

Hryn, O. (2023). ЕКОЛОГІЧНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ У США. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота», (2(53), 44–47. https://doi.org/10.24144/2524-0609.2023.53.44-47

Номер

Розділ

Статті