ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2524-0609.2023.53.89-93

Ключові слова:

післядипломна освіта, учитель, особистісний розвиток, технології, США.

Анотація

Стаття присвячена проблемі підготовки педагогічних кадрів у США. Відзначається, що сьогодні в США звертається значна увага не тільки на підготовку педагогічних кадрів, але й на підвищення їх кваліфікації в системі післядипломної освіти. Мета статті – розкрити особливості підвищення кваліфікації педагогічних кадрів в системі післядипломної освіти США. Методи дослідження:вивчення американської наукової літератури, аналіз, систематизація, конкретизація, узагальнення отриманих даних. Підвищення кваліфікації педагогічних кадрів координується відповідними органами країни. Так, Міністерство освіти представляє собою державний орган, що несе відповідальність за реалізацію урядової політики в країні з широкого кола питань у сфері освіти. У його склад, поряд з іншими підрозділами входять: Національний центр статистики освіти, Національна рада педагогічних досліджень, Національний інститут освіти, Управління освіти, Фонд поліпшення вищої освіти, Бюро підвищення кваліфікації педагогічних кадрів. Основним підрозділом, що займається питаннями перепідготовки й підвищення кваліфікації педагогічних кадрів у США, є Бюро підвищення кваліфікації педагогічних кадрів. Поряд з Міністерством освіти й підвідомчим йому Бюро підвищення кваліфікації в США існують інші федеральні державні й громадські установи, що займаються проблемами підвищення кваліфікації, але вони не підлеглі Міністерству освіти.  Головні принципи, на яких будується система підвищення кваліфікації вчителів у США: безперервність; орієнтація на різноманіття форм і технологій підвищення кваліфікації і особистісного розвитку; участь різних категорій педагогічного персоналу у визначенні політики в галузі підвищення кваліфікації; обʼєднання всіх сторін, зацікавлених у професіоналізмі вчителів; визнання пріоритетності освіти й підвищення престижу вчительської професії в суспільстві; взаємозвʼязок системи підвищення кваліфікації й системи педагогічної освіти; орієнтація на оптимальне поєднання спеціально-предметних знань із професійно-педагогічними знаннями й уміннями; професіоналізм, компетентність; орієнтація на використання дослідницьких методів підвищення кваліфікації вчителів, на розвиток їхнього творчого потенціалу й ініціативи.

Біографії авторів

Lyubov Malyar, кафедра загальної педагогіки та педагогіки вищої школи, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», м.Ужгород, Україна

кандидат педагогічних наук, доцент

Zhanna Milyan, кафедра загальної педагогіки та педагогіки вищої школи, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», м.Ужгород, Україна

викладач

Посилання

Список використаної літератури

Yarger S., Howey K., Joyce B. A national study of inservice teacher education. Washington: D.C., 2009. 178 р.

Smith J.H. The relationship between specific context variables and types of inservice education preferred by elementary classroom teachers. Michigan: University of Michigan, 2006. 185 p.

Schmuck R., Miles M. Organization development in schools. New York: National pressbooks, 2007. 162 p.

Hagger H.; Mclntyre D. Learning about teaching from teachers: realizing the potential of school-based initial teacher education. Washington: Open University Press, 2004. 147 p.

Johnson W.R. Empowering practitioners: holmes, carnegie and the lessons of history. History of education quarterly. 1997. V.27, №2. P.41–49.

Fullan M et al. Organization development in schools: The state of art. Review of Educational Research. 1998. V.50. №1. P.57–65.

References

Yarger, S., Howey, K., & Joyce, B. (2009). A national study of inservice teacher education. Washington: D.C.

Smith, J.H. (2006). The relationship between specific context variables and types of inservice education preferred by elementary classroom teachers. University of Michigan.

Schmuck, R., & Miles, M. (2007). Organization development in schools. National pressbooks.

Hagger, H., & Mclntyre, D. (2004). Learning about teaching from teachers: realizing the potential of school-based initial teacher education. Open University Press.

Johnson, W.R. (1997). Empowering practitioners: holmes, carnegie and the lessons of history. History of education quarterly, 27 (2), 41–49.

Fullan, M et al. (1998). Organization development in schools: The state of art. Review of Educational Research, 50 (1), 57–65.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-11-04

Як цитувати

Malyar, . L., & Milyan, Z. (2023). ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота», (2(53), 89–93. https://doi.org/10.24144/2524-0609.2023.53.89-93

Номер

Розділ

Статті