DOI: https://doi.org/10.24144/2524-0609.2018.42.78-81

АДАПТАЦІЯ СТУДЕНТІВ ДО НАВЧАННЯ У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ ЯК ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА

Natalia Zinonos

Анотація


Процес адаптації студентів до навчально-інформаційного середовища ВНЗ – це складний, багаторівневий процес. Успішність навчання студентів напряму залежать від їх адаптації освітньому просторі ВНЗ. Мета статті полягає у визначенні існуючих підходів у сучасній науці до поняття адаптації, зокрема адаптації студентів до навчання у ВНЗ України. Стаття присвячена осмисленню процесу адаптації вченими-педагогами. Проведено контент-аналіз поняття «адаптація» з точки зору філософії, педагогіки, психології та соціології У статті акцентується увага на теоретичних і прикладних аспектах проблеми адаптації, пов’язаних з успішністю навчальної діяльності та формуванням соціально важливих якостей студентів. Широта і актуальність проблематики визначили зміст і структуру пропонованої статті, що включає теоретичні методи дослідження феномена адаптації і розкриває характер соціально-психологічної адаптації особистості в умовах навчання у вищому навчальному закладі. Дослідження виконано в традиціях комплексного і системного підходів і охоплює широке коло проблем адаптації особистості. Результати дослідження: синтезовано означення адаптації до навчання у вищій школі.


Ключові слова


адаптація; види адаптації; студенти; адаптації до навчання у вищій школі.

Повний текст:

PDF

Посилання


References

Erikson, E.G. (2000). Detstvo i obshchestvo [Childhood and Society] (2nd ed.). Saint Petersburg: Letniy sad [in Russian].

Petrovskiy, A.V. & Yaroshevskiy, M.G. (2009). Psikhologiya [Psychology]. Moscow: Akademiya [in Russian].

Piaget, Z. (1994). Izbrannyye psikhologicheskiye trudy [Selected psychological works]. Moscow: Mezhdunarodnaya pedagogicheskaya akademiya [in Russian].

Philips, L. (1968). Human adaptation and its failures. New York & London: Academic Press.

Shibutani, T. (1999). Sotsialnaya psikhologiya [Social psychology]. Rostov na Donu: Feniks [in Russian].

Spenser, G. (1997). Sinteticheskaya filosofiya [Synthetic philosophy]. Moscow: Nika-Tsentr [in Russian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Список використаної літератури
1. Эриксон Э.Г. Детство и общество / Эрик Г.Эриксон; пер. [с англ.] и науч. ред.: А. А. Алексеев. – 2. изд., перераб. и доп. – СПб.: Лет. сад, 2000. – 415 с. – (Мастерская психологии и психотерапии).

2. Петровский А.В. Психология: [учебник для студентов высших учебных заведений] / А.В.Петровский, М.Г.Ярошевский. – 9-е изд., стер. – М.: Академия, 2009. – 500, [1] с. – (Высшее образование. Классическая учебная книга) (Classicus).

3. Пиаже Ж. Избранные психологические труды / Жан Пиаже; пер. с англ. и фр. / Вступ. статья В.А.Лекторского, В.Н.Садовского, Э.Г.Юдина. – М.: Международная педагогическая академия, 1994. – 680 с.

4. Philips L. Human adaptation and its failures / Leslie Philips. – New York & London: Academic Press, 1968. – 291 р. – (Personality and Psychopatology: A series of monograph texts, and treatises).

5. Шибутани Т. Социальная психология / Т.Шибутани; пер. с англ. В.Б.Ольшанского. – Ростов н/Д : Феникс, 1999. – 544 с.

6. Спенсер Г. Синтетическая философия / Герберт Спенсер ; пер. с англ. – К.: Ника-Центр, 1997. – 512 с. – (Познание).