DOI: https://doi.org/10.24144/2524-0609.2018.42.20-24

АНАЛІЗ ЗЛЕТІВ І ПАДІНЬ ОСВІТИ І НАУКИ НІМЕЧЧИНИ В ОПТИЦІ ВИБОРУ ПАРАДИГМ ДЛЯ РОЗВИТКУ

Svitlana Blaginina

Анотація


У статті продовжений аналіз дослідження причин і наслідків виникнення і розвитку з німецьких земель релігійної Реформації, яку ми вважаємо одним з головних чинників прискорення руху всієї Західної Європи до становища світового лідера, яке раніше належало Китаю. Мета дослідження – проаналізувати на основі новітньої наукової інформації особливості формування німецькомовної частини індоєвропейського світу та виявити ті вирішальні фактори впливу, які зумовили рух німців до Реформації і подальших загальновідомих успіхів. Методи дослідження:  історичний. Звернута увага на те, що ще в долітописні часи у ролі локомотивів цивілізаційного прогресу у західній частині Євразії виступали нащадки винахідників землеробства, серед яких особливо великий внесок (одомашнення коня, винахід колеса та ефективної металургії міді) належить пращурам українців з теренів Трипілля і Великого Трипілля. Автор робить наголос на еволюції світоглядних, релігійних та інших парадигм на теренах Німеччини після розпаду Священної Римської імперії, які визначили розвиток нації на наступні сотні років. Підкреслено релігійні та філософські парадигмальні витоки тих унікальних рис культури та освіти, які впродовж ХІХ ст. вивели Німеччину на позицію наукового й технологічного лідера світу. Досліджено конкуренцію кількох важливих парадигм в освіті сучасної Німеччини і наведено висновки з німецького досвіду для України

Ключові слова


історія освіти; вища освіта; Німеччина; Реформація; протестантизм; етика праці; якість освіти

Повний текст:

PDF

Посилання


References

Gaudin, Th. (1990). 2100 récit du prochain siècle. Paris, Éditions Payot [in French].

Harari, Y. (2014). Sapiens. A Brief History of Humankind. London: Harvill Seeker.

Korol, D.O. (2015). Hʹobekli-Tepe i Norte-Chiko – strukturnyy monumentalizm ta prototsyvilizatsiyni proyavy dokeramichnykh suspilstv [Gobekli-Tepe and North-Chico − structural monumentalism and protocivilizational manifestations of pre-ceramic societies]. Mahisterium. Kulturolohiya [Magisterium. Culturology], 59, 66-77 − URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Magisterium_kul_2015_59_16 [in Ukrainian].

Korsak, K.V. (2017). Vstup u nooistoriyu i nova Ukrayinska natsionalna ideya − XXI stolottya [Introduction to noohistory and the new Ukrainian national idea – XXI century]. Humanitarian Bulletin of the Zaporizhzhya State Engineering Academy, 68, 68-77 − URL: vestnikzqia.com.ua/article/download/94386/90152 [in Ukrainian].

Ukaz Prezydenta Ukrayiny №357/2016 «Pro vidznachennya v Ukrayini 500-richchya Reformatsiyi» [Decree of the President of Ukraine No. 357/2016 «On the commemoration of the 500th anniversary of the Reformation in Ukraine» − URL: http://www.president.gov.ua/documents/3572016-20423 [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Список використаної літератури

  1. Gaudin Th. 2100 récit du prochain siècle. – Paris : Éditions Payot, 1990. – 600 p.
  2. Harari Y. Sapiens. A Brief History of Humankind / Y.Harari. − London: Harvill Seeker, 2014. − 444 p.
  3. Король Д.О. Гьобеклі-Тепе і Норте-Чіко – структурний монументалізм та протоцивілізаційні прояви докерамічних суспільств / Д.О.Король // Магістеріум. Культурологія. − 2015. − Вип.59. − С.66-77 − URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Magisterium_kul_2015_59_16
  4. Корсак К.В. Вступ у нооісторію і нова Українська національна ідея - ХХІ // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії: Збірник наукових праць / «Видавництво ЗДІА», 2017. – Вип. 68. – С. 68-77 − URL: vestnikzqia.com.ua/article/download/94386/90152
  5. Указ Президента України №357/2016 «Про відзначення в Україні 500-річчя Реформації» − URL http://www.president.gov.ua/documents/3572016-20423