DOI: https://doi.org/10.24144/2524-0609.2018.43.14-17

ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ В УМОВАХ ІНКЛЮЗИВНОГО КІНОКЛУБУ

Mariia Andreieva

Анотація


На тлі розгортань інтеграційних процесів в Україні важливою стає проблема розбудови інклюзивного освітнього простору. Не менш важливою є проблема підготовки майбутніх вчителів покликаних працювати і умовах інклюзивної освіти – компетентних, відповідальних, кваліфікованих і соціально культурних. В статті порушено проблему формування соціальної культури майбутніх педагогів в умовах інклюзивного кіноклубу. Метою статті є обґрунтувати можливості формування соціальної культури у майбутніх вчителів в умовах інклюзивного кіноклубу На основі ґрунтовного і змістовного аналізу літератури і педагогічного досвіду визначено специфіку інклюзивного освітнього середовища і визначено основні його характеристики. Змістовно характеризується вплив кіномистецтва на особистість. Визначено соціально-виховну роль кінематографу, зазначається, що кіно може показати значно більш широкі зв’язки між людьми, проблемами, предметами, ніж інші мистецтва. Визначено форми та методи роботи в інклюзивному кіноклубі. Визначено правила і зміст роботи в кіноклубі.


Ключові слова


соціальна культура; інклюзія; інклюзивний освітній простір; кіномистецтво; кіноклуб; інклюзивний кіноклуб.

Повний текст:

PDF

Посилання


Reference

Chaykovskyy, M.Ye. (2015). Sotsialno-pedahohichna robota z moloddyu z osoblyvymy potrebamy v inklyuzyvnomu osvitnomu prostori [Socio-pedagogical work with young people with special needs in the inclusive educational space]. Kyiv: Universytet «Ukrayina» [in Ukrainian].

Maksymovskyy, M.I. (2017). Rozvytok sotsialnoyi kultury studentskoyi molodi zasobamy animatsiynoyi diyalnosti v informatsiynomu suspilstvi [Development of social culture of student youth by means of animation activities in the information society]. Scientific Journal of Taras Shevchenko Regional Humanitarian Pedagogical Academy of Kremenets, 7, 72-79 [in Ukrainian].

Ryzhanova, A.O. (2014, April). Yakisni rivni sotsialnosti. Proceedings of All-Ukrainian Scientific and Theoretical Conference of Young Scientists (pp.37−38). Kharkiv: Kharkiv State Academy of Culture, National Academy of Arts of Ukraine, Institute of Culturology [in Ukrainian].

Sylko, Ye. (2014). Orhanizatsiya proektu «kinoklub» yak estetyko-pedahohichna pozaaudytorna robota zi studentamy pedahohichnykh vyshiv [Organization of the project «Cinema Club» as an aesthetic and pedagogical independent work with students of pedagogical univers]. Zhytomyr Ivan Franko State University Journal. Series: Pedagogical sciences, 2(74), 30-34 [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Список використаної літератури

Максимовский М.І. Розвиток соціальної культури студентської молоді засобами анімаційної діяльності в інформаційному суспільстві Науковий вісник Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії імені Тараса Шевченка. 2017. Випуск 7. С. 72-79.

Рижанова А.О. Якісні рівні соціальності. Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття: матеріали всеукраїнської науково-теоретичної конференції молодих учених / Харківська державна академія культури, Національна академія мистецтв України, Інститут культурології. Харків, 2014. C. 37–38.

Силко Є. Організація проекту «кіноклуб» як естетико-педагогічна позааудиторна робота зі студентами педагогічних вишів. Вісник Житомирського державного університету. 2014. Випуск 2 (74). Педагогічні науки. С. 30-34

Чайковський М.Є. Соціально-педагогічна робота з молоддю з особливими потребами в інклюзивному освітньому просторі: монографія. Київ: Університет «Україна», 2015. 435 с.