ОСОБЛИВОСТІ КОНСТРУЮВАННЯ ЗМІСТУ УРОКУ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ НА ЗАСАДАХ КОМПЕТЕНТНІСНО ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ

Автор(и)

  • Nadiia Basai відділ навчання іноземних мов, Інститут педагогіки НАПН України, м.Київ, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24144/2524-0609.2018.43.36-41

Ключові слова:

початкова школа, іноземна мова, компетентнісно орієнтований урок, конструювання змісту уроку іноземної мови.

Анотація

У статті розкривається питання конструювання змісту уроку іноземної мови в початковій школі на засадах компетентнісно орієнтованого навчання. Мета статті: визначити та науково обґрунтувати теоретико-методологічні підходи до конструювання змісту уроку іноземної мови відповідно до компетентнісно орієнтованого навчання. Методи дослідження: теоретичні (аналіз наукової психологічної, педагогічної, лінгвістичної та методичної літератури, навчальних програм, підручників, навчально-методичних посібників; вивчення й узагальнення досвіду викладання іноземних мов у закладах загальної середньої освіти); емпіричні (бесіди, анкетування, моделювання, діагностування); експериментальні (апробація теоретичних положень досліджуваної теми). Презентуються основні погляди на теорію уроку, зокрема розкривається поняття «компетентнісно орієнтований урок». Звертається увага на специфічність уроку іноземної мови в початковій школі, на його освітній потенціал, який реалізується в чотирьох аспектах: пізнавальному, розвивальному, виховному і навчальному. Визначаються основні вимоги до планування і реалізації плану компетентнісно орієнтованого уроку іноземної мови. Характеризуються параметри компетентнісно орієнтованого уроку; визначаються типи уроків як пріоритетних форм організації навчання й особливості конструювання їх змісту. Рекомендується застосування сучасних технологій, методів, прийомів і засобів на уроках іноземної мови в початковій школі. Пропонуються компетентнісно орієнтовані завдання, які доцільно використовувати на уроках іноземної мови в 1–4 класах.

 

Біографія автора

Nadiia Basai, відділ навчання іноземних мов, Інститут педагогіки НАПН України, м.Київ

науковий співробітник

Посилання

References

Azymov, E.H., & Shchukyn, A.N. (2009). Novyi slovar metodycheskykh termynov y poniatyi (teoryia y praktyka obuchenyia yazykam). [New dictionary of methodological terms and concepts (theory and practice of teaching languages)]. Moscow: Izdatelstvo IKAR. [in Russian].

Derzhavnyi standart pochatkovoi osvity: zatverdzheno postanovoiu Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 21 liutoho 2018 roku № 87. [State standard of elementary education: approved by the decision of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated February 21, 2018, No. 87.]. URL: https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-zatverdzhennya-derzhavnogo-standartu-pochatkovoyi-osviti. (access date: 15.09.2018)

Redko, V.H., Polonska, T.K., Pasichnyk, O.S., & Basai N.P. (2018). Kontseptsiia kompetentnisno oriientovanoho navchannia inozemnykh mov uchniv pochatkovoi shkoly [Concept of competence-oriented learning of foreign languages for elementary school students]. Kyiv: TOV «KONVI PRINT». [in Ukrainian].

Kotenko, O.V., Solomakha, A.V. et al. (2013). Metodyka navchannia inozemnykh mov u pochatkovii shkoli [Methodology of teaching foreign languages at elementary school]. Kyiv: Kyiv. un-t im. B.Hrinchenka. [in Ukrainian].

Makhmutov, M.Y. (2nd ed.). (1985). Sovremennyi urok [Modern lesson]. Moscow: Pedahohyka. [in Russian].

Passov, E.Y., & Kuzovleva, N.E. (2010). Urok ynostrannoho yazyka [A lesson in a foreign language]. Rostov n/D: Fenyks; M: Hlossa-Press. [in Russian].

Pashkevych, A.V. (2016). Kompetentnostno-oryentyrovannyi urok [Competency-oriented lesson]. Volhohrad: Uchytel. [in Russian].

Skatkyn, M.N. (1971). Kak orhanyzovat urok [How to organize a lesson]. Moscow: Prosveshchenye [in Russian].

Savchenko, O.Ya. (Ed). (2018). Typova osvitnia prohrama dlia zakladiv zahalnoi serednoi osvity [A typical educational program for institutions of general secondary education]. URL: https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/ navchalni-programi-dlya-pochatkovoyi-shkoli. (access date: 15.09.2018)

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-11-19

Як цитувати

Basai, N. (2018). ОСОБЛИВОСТІ КОНСТРУЮВАННЯ ЗМІСТУ УРОКУ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ НА ЗАСАДАХ КОМПЕТЕНТНІСНО ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота», (2(43), 36–41. https://doi.org/10.24144/2524-0609.2018.43.36-41

Номер

Розділ

Статті