ПРОФЕСІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ТА ПРОФЕСІЙНА МОБІЛЬНІСТЬ МАЙБУТНІХ БАКАЛАВРІВ СЕСТРИНСЬКОЇ СПРАВИ: ДИЛЕМА СУЧАСНОСТІ

Автор(и)

  • Olena Varava кафедра педіатрії, акушерства та гінекології ВНЗ «Київський медичний коледж ім.П.І.Гаврося», м.Київ, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-2783-4932

DOI:

https://doi.org/10.24144/2524-0609.2018.43.53-57

Ключові слова:

професійна компетентність, професійна мобільність, майбутні бакалаври сестринської справи, медсестринська освіта.

Анотація

Стаття присвячена актуальній проблемі, пов’язаній з розмежуванням понять «професійна компетентність» та «професійна мобільність» майбутніх бакалаврів сестринської справи, які відповідають розумінню сучасних цілей медсестринської освіти. Мета статті: вирішення основної дилеми сучасності: сформована професійна компетентність чи професійна мобільність майбутніх бакалаврів сестринської справи як передумова ефективності майбутньої професійної діяльності в медицині. Використані методи дослідження: теоретичний аналіз і синтез, узагальнення психолого-педагогічної, методичної та спеціальної літератури, інформаційних джерел з проблеми дослідження; наукова інтерпретація конкретних педагогічних фактів, ретроспективний аналіз професійної діяльності майбутніх бакалаврів сестринської справи. Основою формування  професійної мобільності майбутніх бакалаврів сестринської справи є професійна діяльнісна компетентність, яка передбачає практичне оволодіння всіма видами медсестринської діяльності; охоплює цінності оволодіння сестринською справою, професійно значущі знання, вміння, навички та сукупність особистісних якостей, які відображають готовність ефективно здійснювати майбутню професійну діяльність, а також саморозвиватися і самовдосконалюватися; розвиток та активізацію критичного мислення, формування навичок і вмінь автономного навчання, спрямованого на формування у студентів особистої відповідальності за навчальні результати шляхом організації освітнього процесу з викладачем.

Біографія автора

Olena Varava, кафедра педіатрії, акушерства та гінекології ВНЗ «Київський медичний коледж ім.П.І.Гаврося», м.Київ

викладач репродуктивного здоров’я та планування сім’ї

Посилання

References

Horiunova, L.V. (2007). Sostavliaiushchye professyonalnoi mobylnosty sovremennoho spetsyalysta [Components of professional mobility of a modern specialist]. Proceedings of higher educational institutions. Volga region, 1, 63–69. [in Russian].

Levkivska, S.M. (2014). Formuvannia fakhovoi kompetentnosti maibutnikh medychnykh sester yak naukova problema [Formation of professional competence of future nurses as a scientific problem]. Bulletin of Zhytomyr State University. Series: Pedagogical Sciences, 1(73), 124–131. [in Ukrainian].

Makhnovska, I.R. (2015). Profesiina pidhotovka mahistriv sestrynskoi spravy v umovakh stupenevoi osvity. Extended Abstract of Candidate Thesis. Zhytomyr: Zhytomyr State University named after I.Franko. [in Ukrainian].

Melnychuk, I.M., & Pikon, K.S. (2018, February). Forms and methods of nurses professional training in the higher educational institutions of USA. Proceedings of XV International scientific conference «Millennium science», pp.146-148. Morrisville: Lulu Press.

Sharlovych, Z.P. (2012). Formuvannia profesiino-pedahohichnoi kompetentnosti simeinoi medychnoi sestry cherez rozvytok i vykhovannia osobystosti [Formation of the professional and pedagogical competence of the family nurse through the development and upbringing of the individual]. Problems of modern pedagogical education. Series: Pedagogy and Psychology, 37(1), 157–163. [in Ukrainian].

Shmyr, M.F. (2017). Diialnisna kompetentnist osnova formuvannia profesiinoi mobilnosti vchytelia inozemnoi movy [Active competence is the basis for the formation of professional mobility of a foreign language teacher]. Pedagogical sciences, LXXV(2), 207–211. [in Ukrainian].

Shpektorenko, I.V. (2012). Management of professional mobility of public servants. Unpublished Doctoral Dissertation. Kyiv: Institute of Legislation of Verkhovna Rada of Ukraine. [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-11-19

Як цитувати

Varava, O. (2018). ПРОФЕСІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ТА ПРОФЕСІЙНА МОБІЛЬНІСТЬ МАЙБУТНІХ БАКАЛАВРІВ СЕСТРИНСЬКОЇ СПРАВИ: ДИЛЕМА СУЧАСНОСТІ. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота», (2(43), 53–57. https://doi.org/10.24144/2524-0609.2018.43.53-57

Номер

Розділ

Статті