ПРОБЛЕМА СТАНОВЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ВИКЛАДАЧІВ ІНОЗЕМНИХ МОВ В УКРАЇНІ НАПРИКІНЦІ XX НА ПОЧАТКУ XXI СТОЛІТТЯ (1991 ‒ 2004)

Автор(и)

  • Tetiana Koknova кафедра романо-германської філології ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка», м.Старобільск, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-0232-0756

DOI:

https://doi.org/10.24144/2524-0609.2018.43.122-125

Ключові слова:

професійна підготовка, викладачі іноземних мов, система вищої освіти, нормативні документи, системна підготовка.

Анотація

Сучасний етап розвитку України свідчить про підвищення потреби з боку суспільства до оволодіння іноземними мовами у зв’язку з стрімким поступом евроїнтеграційних процесів. Якісне вивчення іноземних мов набуває виняткової актуальності, що в свою чергу стимулює вдосконалення процесу і підвищення якості професійної підготовки викладачів іноземних мов. Метою дослідження є аналіз стану розробленості проблеми становлення професійної підготовки викладачів іноземних мов в Україні у період, який розпочався від проголошення незалежності, і до 2004 року. Методи, використані у дослідженні, відносяться до теоретичних і охоплюють аналіз і синтез, порівняння, узагальнення, індукцію та дедукцію, абстрагування й конкретизацію, що допомагають теоретично опрацювати наукові факти з проблеми дослідження. Крім того, використано історико-генетичний метод, щоб відстежити передумови виокремлення певних тенденцій, закономірностей, а потім створити науково обґрунтовану основу для інтерпретації історичних реалій, що безпосередньо вплинули на особливості становлення професійної підготовки викладачів іноземних мов в Україні у означений вище період. В результаті дослідження було проаналізовано нормативні документи, що з’явилися в означений період та визначено їхній вплив на становлення професійної підготовки викладачів іноземних мов; окреслено коло проблем, що виникали, та шляхи їх подолання; виокремлено головні тенденції у процесі становлення професійної підготовки викладачів іноземних мов в Україні, а також визначено перспективи подальшого дослідження.

Біографія автора

Tetiana Koknova, кафедра романо-германської філології ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка», м.Старобільск

кандидат педагогічних наук, доцент

Посилання

References

Hryshkova, R.O. (2007). Inshomovna osvita v Ukraini v konteksti yevrointegratsii [Foreign language education in Ukraine in the context of Eurointegration]. Scientific issues of Mykolayiv Petro Mohyla State Humanitarian University, 42, 145-148. [in Ukrainian].

Lichman, L. (2016). Transformatsiia naukovo-praktychnogo dosvidu vprovadzhennia idey inshomovnoi kompetentnosti v umovah modernizatsii systemy osvity v Ukraini (1991 – 2000) [Transformation of scientific and practical experience of implementation the ideas of foreign language competency under modernization of the system of education in Ukraine]. New pedagogic thought, 2, 53–56. [in Ukrainian].

Minyar-Belorutchev, R.K. (1995). Mekhanizm bilingvizma i problema rodnogo yazyka pri obuchenii inostrannomu yazyku [Bilingual mechanism and the problem of native language in foreign language teaching]. Foreign languages at school, 5, 15−18. [in Russian].

Nikolaieva, S.Y. (1995). Kontseptsiia pidhotovky vchytelya inozemnoi movy [The concept of training of a foreign language teacher]. Foreign languages, 3-4, 5 – 11. [in Ukrainian].

Nikolaieva, S.Y., Petrashchuk O.P., & Brazhnik N.O. (1996). Stupeneva systema osvity v Ukraini ta systema navchannia inozemnykh mov [Stepped system of education in Ukraine and the system of foreign languages teaching]. Kyiv: Lenvit [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-11-19

Номер

Розділ

Статті