DOI: https://doi.org/10.24144/2524-0609.2018.43.173-176

ВИЗНАЧЕННЯ РОЛІ ЗАДАЧ З МЕХАНІКИ У РОЗВИТКУ ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ І ЛОГІЧНОГО МИСЛЕННЯ УЧНІВ ЧЕРЕЗ АНАЛІЗ ТИПОВИХ ЗАДАЧ КОНКУРСІВ «КЕНГУРУ» ТА «ЛЕВЕНЯ»

Livia Mesarosh, Viktoria Dzyamko

Анотація


У статті показано (на основі всеукраїнських конкурсів «Кенгуру» і «Левеня») реалізацію принципів науковості, доступності для школярів, враховуючи при цьому уміння самостійно працювати з додатковою літературою, активізацію пізнавальної діяльності, формування освітніх й виховних цілей, які ставить перед собою педагог. Наводяться задачі з механіки, які сприяють засвоєнню знань з механіки і готують учнів до конкурсів. Метою статті є визначення ролі задач з механіки на конкурсах «Кенгуру» і «Левеня» у процесі розвитку творчих здібностей і логічного мислення учнів. Використані теоретичні (системний і порівняльний аналіз літератури, робочих програм, педагогічного процесу з проблеми дослідження, узагальнення та систематизація науково-теоретичних положень з метою отримання цілісної картини про сучасний стан досліджень та можливостей вдосконалення підходів учнів до задач з механіки) та емпіричні методи дослідження (діагностичні та обсерваційні для оцінки рівня сприймання учнями матеріалу).


Ключові слова


задачі з механіки; мотивація; розвиток логічного мислення; розвиток творчих здібностей.

Повний текст:

PDF

Посилання


References

Alekseychuk, V. (Ed.) (2012). Zbirnyk zadach «Levenya» (Collection of Problems "Leuven"]. Lviv: Kamenyar (in Ukrainian].

Arzukhanova, S.A. (2009). Formirovaniye professionalnoy kompetentnosti spetsialistov ekonomicheskogo profilya v vuze sredstvami igrovykh tekhnologiy: na primere predmetnoy oblasti «Inostrannyy yazyk» (Formation of professional competence of specialists in the economic profile at the university by means of gaming technologies: on the example of the subject area «Foreign Language»] Extended abstract of candidate’s thesis. Ulyanovsk: Ulyanovsk State University (in Russian].

Bilenko, I.I. (1979). Fizychnyy slovnyk (Dictionary of Physical Terms]. Kyiv: Vyshcha shkola (in Ukrainian].

Bozhinova, F.Ya., Nenashev, I.Y, & Kiryukhin, M.M. (2008). Fizyka 8. (Physics 8]. Kharkiv: Ranok (in Ukrainian].

Khomenko, O.V. (2006). Dovidnyk uchytelya fizyka, astronomiyi v zapytannyakh ta vidpovidyakh (Teacher's Guide to Physics, Astronomy in Questions and Answers]. Kharkiv: Ranok (in Ukrainian].

Kovtoniuk, G. (2016). The role of extracurricular activities in the organization of independent cognitive activity of students in mathematics and physics. New pedagogical thought, 2(86), 66-68.

Mizhnarodnyy matematychnyy konkurs «Kenhuru» (Іnternational Мathematical Сontest «Kanguru»]. URL: URL:http://www.kangaroo.com.ua/index.php?r=pages/view&alias=archive. (access date: 15.06.2018)

Tokarchuk, O.M. (2014). Matematychna kompetentnist fakhivtsiv ekonomichnoho profilyu: kryteriyi otsinyuvannya sformovanosti (Mathematical competence of specialists of economic profile: criteria for evaluation of formation]. Scientific herald of Uzhgorod National University. Series: Pedagogy. Social work, 33, 193-196 (in Ukrainian].

Viychuk, T. & Roman, L. (2012). Shlyakhy formuvannya navchalnoyi motyvatsiyi uchniv na urokakh matematyky (Ways of formation of educational motivation of students at the lessons of mathematics]. Youth and the market, 11, 90-93 (in Ukrainian].

Zharkov, O.O. & Kolomiets, Yu.V. Rolj i znachennya pozaklasnoyi roboty u zahalniy systemi navchannya (The role and importance of extracurricular activities in the overall learning system]. URL: URL:http://www.rusnauka.com/26_OINXXI_2009/Pedagogica/52580.doc.htm (access date: 03.08.2018).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Список використаної літератури

Арзуханова С.А. Формирование профессиональной компетентности специалистов экономического профиля в вузе средствами игровых технологий: на примере предметной области «Иностранный язык»: автореф. дисс.... канд.пед. наук: 13.00.08 / Ульян. гос. ун-т. Ульяновск, 2009. 26 с.

Биленко И.И. Фізичний словник. Київ: Вища школа, 1979. 336 с.

Божинова Ф.Я., Ненашев І.Ю., Кірюхін М.М. Фізика 8 клас. Харків: Ранок, 2008. 256 с.

Війчук Т., Роман Л. Шляхи формування навчальної мотивації учнів на уроках математики. Молодь і ринок. 2012. №11. 90-93.

Жарков О.О., Коломієць Ю.В. Роль і значення позакласної роботи у загальній системі навчання. URL:http://www.rusnauka.com/26_OINXXI_2009/Pedagogica/52580.doc.htm. (дата звернення: 03.08.2018).

Збірник задач «Левеня» / ред.В.Алексейчук. Львів: Каменяр, 2012. 240 с.

Ковтонюк Г. Роль позакласних заходів в організації самостійної пізнавальної діяльності школярів з математики та фізики. Нова педагогiчна думка. 2016. С. 66-68.

Міжнародний математичний конкурс «Kенгуру» URL: http://www.kangaroo.com.ua/index. php?r=pages/view&alias=archive. (дата звернення: 15.06.2018 )

Токарчук О. М. Математична компетентність фахівців економічного профілю: критерії оцінювання сформованості. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія “Педагогіка, соціальна робота“. 2014. № 33. С. 193-196.

Хоменко О.В. Довідник учителя фізика, астрономії в запитаннях та відповідях. Харків: Ранок, 2006. 480 с.