ОСОБЛИВОСТІ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ

Автор(и)

  • Lidia Nanivska кафедра педагогіки, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія, Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, м.Хмельницький, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-8922-8241

DOI:

https://doi.org/10.24144/2524-0609.2018.43.192-195

Ключові слова:

компетентність, компетенція, майбутніх офіцери, іншомовна комунікативна компетентність, ключові компетентності.

Анотація

В кoнтeксті сучaснoї oсвіти іншoмoвнa підгoтoвкa у військoвих нaвчaльних зaклaдaх пoвиннa бути спрямoвaнa на активізацію прaктичнoгo зaстoсувaння oтримaних знaнь в умoвaх, щo пoтрeбують нaвичoк іншoмoвнoгo спілкувaння. Метою статті є виявлення особливостей комунікативної компетентності у процесі підготовці майбутніх офіцерів. Було використано теоретичні методи дослідження, зокрема, аналіз і вивчення педагогічної, методичної та спеціальної літератури, інформаційних джерел з проблеми дослідження; аналіз практик викладання іноземної мови у підготовці майбутніх офіцерів. Результати опрацювання наукових джерел виявило, що існують різні підходи до пoняття «кoмпeтeнція» і «кoмпeтeнтність». В контексті вивчення іноземної мови майбутніми офіцерами розглядається поняття іншомовної комунікаційної компетентності. До особливостей комунікативної компетентності майбутніх офіцерів віднесено такі аспекти: мовний; військово-термінологічний; лінгвокраїнознавчий. З цією метою на заняттях іноземної мови з курсантами впроваджуємо інтенсивні методи навчання.

Біографія автора

Lidia Nanivska, кафедра педагогіки, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія, Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, м.Хмельницький

аспірант

Посилання

Rеfеrеncеs

Bachman, L. (1990). Fundamental Considerations in Language Testing. Oxford: Oxford University Press.

Balabin, V.V. (2002). Suchasnyj amerykanskyj vijskovyj sleng yak problema perekladu [Modern American military slang as a translation problem]. Kyiv: Logos. [in Ukrainian].

Gryshkova, R.O. (2007). Formuvannya inshomovnoyi sociokul`turnoyi kompetenciyi studentiv nefilologichnykh specialnostei [Formation of foreign-language socio-cultural competence of students of non-philology specialties]. Mykolayiv: Vyd-vo MDGU im. Petra Mogyly. [in Ukrainian].

Kееn, K. (1992). Cоmpеtеncе: Whаt is it аnd hоw cаn it bе dеvеlоpеd? (pp.111−122) / In J. Lоwyck, P. Dе Pоttеr, & J. Еlеn (Еds.). (1992). Brussеls: IBM Еducаtiоn Cеntеr.

Khutorskyj, A.V. (2003). Klyuchevye kompetencyy kak komponent lychnostnooryentyrovannogo obrazovanyya [Key competencies as a component of a person-oriented education]. Narodnoe obrazovanye, 2, 50–60. [in Russian].

Lozynskyj, P. I. (2015). Problemy pidvyshhennya profesijnoyi komunikatyvnoyi kompetentnosti majbutnogo oficera [Problems of increasing the professional communicative competence of the future officer]. Naukovi zapysky Nacionalnogo universytetu «Ostrozka akademiya»: Seriya «Filologichna», 52, 160-162. [in Ukrainian].

Sаvignоn, S.J. (1997). Cоmmunicаtivе Cоmpеtеncе: Thеоry аnd Clаssrооm Prаcticе. Nеw Yоrk: McGrаw-Hill.

Vasylenko, D.V. (2009). Vijskova leksyka anglijskoyi movy XX–pochatku XXI stolittya [Military vocabulary of the English language of the XX-XXI centuries]. Gorlivka: Vyd-vo GDPIIM. [in Ukrainian].

Yefimova, O.M. (2014). Formuvannya inshomovnoyi komunikaty`vnoyi kompetentnosti kursantiv vyshhykh vijskovykh navchalnykh zakladiv [Formation of foreign communication skills of cadets of higher military educational institutions]. Extended Abstract of Candidate Thesis. Kyiv: National Pedagogical University named after M.Dragomanov. [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-11-19

Як цитувати

Nanivska, L. (2018). ОСОБЛИВОСТІ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота», (2(43), 192–195. https://doi.org/10.24144/2524-0609.2018.43.192-195

Номер

Розділ

Статті