ОСОБИСТІСНО-ДІЯЛЬНІСНИЙ ПІДХІД У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ФІЗИКИ З ДИДАКТИЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

Автор(и)

  • Magdalyna Opachko кафедра загальної педагогіки та педагогіки вищої школи, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», м.Ужгород, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-0494-6883

DOI:

https://doi.org/10.24144/2524-0609.2018.43.196-200

Ключові слова:

дидактичний менеджмент, підготовка майбутнього вчителя фізики, особистісно-діяльнісний підхід, педагог-менеджер, моделювання підготовки і діяльності.

Анотація

Особистісно-діяльнісний підхід у сучасних наукових дослідженнях з педагогіки розглядається в якості методологічного. Актуальність проблеми грунтується на необхідності добору змістового наповнення системи дидактичного менеджменту діяльнісним і особистісним компонентами. У процесі реалізації цілей і завдань дидактичного менеджменту діяльнісний компонент забезпечується сукупністю дій, способів, спрямованих на створення методичної системи управління навчанням фізики в школі. Особистісний підхід актуалізує проблему якостей особистості педагога - менеджера, та оптимізує створення умов для їх розвитку. Мета дослідження полягає у розкритті сутності особистісно-діяльнісного підходу у підготовці вчителя фізики з дидактичного менеджменту. Методи дослідження: аналіз (діяльності майбутніх учителів фізики з дидактичного менеджменту, як складової професійної підготовки фахівця); моделювання (професійної підготовки та діяльності з дидактичного менеджменту); узагальнення (у процесі структурування змістового наповнення підготовки з дидактичного менеджменту; формулюванні висновків); спостереження (за роботою студентів над етапами створення системи управління навчанням фізики); опитування (проводилось у процесі з’ясування розуміння сутності завдань та визначення їх складності для студентів).

Біографія автора

Magdalyna Opachko, кафедра загальної педагогіки та педагогіки вищої школи, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», м.Ужгород

доктор педагогічних наук, доцент

Посилання

References

Chaika, V.M. (2011). Osnovy dydaktyky [Basics of didactics]. Kyiv: «Akademvydav» [in Ukrainian].

Opachko, M.V. (2016 a). Diahnostuvannia hotovnosti mahistriv-fizykiv osvitnoho napriamu pidhotovky z dydaktychnoho menedzhmentu [Diagnostics of masters of physics of educational direction of training on readness o the didactic management]. Scientific Herald of Uzhhorod University. Series: Pedagogy. Social Work, 2(39), 168–172. [in Ukrainian].

Opachko, M.V. (2017 a). Dydaktychnyi menedzhment yak systema upravlinnia navchanniam fizyky v shkoli [Didactic management as a system for managing the teaching of physics at school]. Uzhhorod: UzhNU. [in Ukrainian]ю

Opachko, M.V. (2016 b). Intehratyvnyi pidkhid do realizatsii dydaktychnoho menedzhmentu u pidhotovtsi mahistriv-fizykiv. [The integrative approach to the implementation of didactic management in the training of physicists masters]. Scientific workshop of the Kamyanets-Podiln National University names Ivan Ogyenko. Series: Pedagogy, 22, 43–45. [in Ukrainian].

Opachko, M.V. (2017 b). Kulturolohichnyi pidkhid u formuvanni upravlinskoi kompetentnosti pedahoha. [Culture based approach in the formation of management competence of teachers]. Scientific Herald of Uzhhorod University. Series: Pedagogy. Social Work, 1(40), 197−201. [in Ukrainian].

Opachko M.V. Kompleksnyi pidkhid u formuvanni metodychnoi maisternosti vchytelia fizyky. [A comprehensive approach in the formation of methodical skills of the teacher of physics]. Scientific Herald of Uzhhorod University. Series: Pedagogy. Social Work, 30, 114–117. [in Ukrainian].

Petrochenko, V.I. (2011). Profesiina diialnist i kompetentnist pedahoha. Suchasni pidkhody [Professional activity and competence of the teacher. Modern Approaches]. Zaporizhzhia: KZ «ZOTsTKUM» ZOR. [in Ukrainian].

Serozhnikova, R.K., Parkhomenko, N.D., & Yakovytska, L.S. (2003). Osnovy psykholohii i pedahohiky: Navch. posibnyk [Fundamentals of psychology and pedagogy]. Kyiv: «Tsentr uchbovoi literatury». [in Ukrainian].

Shatun, V.T. (2006). Osnovy menedzhmentu: Navchalnyi posibnyk [Fundamentals of Management]. Mykolaiv: MDHU im.P.Mohyly. [in Ukrainian].

Tsykin, V. O., & Brizhata, I.A., (2012). Filosofiia osvity - stratehiia proryvu v maibutnie: monohrafiia [Philosophy of education - the strategy of breakthrough in the future]. Sumy: Vyd-vo SumDPU im. A.S.Makarenka.[in Ukrainian]

Yatsynina, N.O. (2008). Formuvannia informatsiino-tekhnolohichnoi kompetentsii maibutnoho vchytelia u navchalnomu protsesi pedahohichnoho universytetu [Forming the informational-technological competency of a future teacher in educational process of a pedagogical university]. Extended Abstract of Candidate Thesis. Kharkiv: Kharkiv National Pedagogical University named G.S Scovoroda. [in Ukrainian].

Ziaziun, I.A., & Piekhota, O.M. (Ed.). (2003). Pidhotovka maibutnoho vchytelia do vprovadzhennia pedahohichnykh tekhnolohii [Preparation of the future teacher for the implementation of pedagogical technologies]. Kyiv: Vyd-tstvo «A.S.K.» [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-11-19

Як цитувати

Opachko, M. (2018). ОСОБИСТІСНО-ДІЯЛЬНІСНИЙ ПІДХІД У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ФІЗИКИ З ДИДАКТИЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота», (2(43), 196–200. https://doi.org/10.24144/2524-0609.2018.43.196-200

Номер

Розділ

Статті