DOI: https://doi.org/10.24144/2524-0609.2019.45.15-19

МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ МАЙБУТНІХ СУДНОВОДІЇВ ДО МІЖКУЛЬТУРНОГО СПІЛКУВАННЯ ЗАСОБАМИ ІКТ

Yuliia Buzovska

Анотація


Анотація. Статтю присвячено розробці експериментальної моделі формування підготовленості майбутніх судноводіїв до міжкультурного спілкування засобами інформаційно-комунікаційних технологій. Дослідження, присвячене підготовці майбутніх судноводіїв до міжкультурного спілкування, є актуальним, адже міжкультурна комунікація значним чином впливає на професійне спілкування офіцерів навігаційного містка (судноводіїв) та їхню здатність професійно виконувати свої посадові обов’язки. В статті проаналізовано літературні джерела з теорії моделювання, дано визначення поняття модель формування підготовленості майбутніх судноводіїв до міжкультурного спілкування засобами інформаційно-комунікаційних технологій. В роботі виокремлено та проаналізовано основні блоки моделі (методологічно-цільовий, змістовий, процесуально-технологічний, діагностично-оцінювальний); визначені мета, завдання, методологічні підходи (системний, комунікативний, ситуативно-контекстний та особистісно-зорієнтований) та дидактичні принципи (принцип зв’язку теорії з практикою, систематичності і послідовності, індивідуалізації, гуманізації та демократизації, міждисциплінарної інтеграції) формування підготовленості майбутніх судноводіїв до міжкультурного спілкування; названі засоби та методи підготовки курсантів до міжкультурного діалогу, а також подані цілеспрямовано обрані педагогічні умови, впровадження яких буде сприяти реалізації розробленої експериментальної моделі та вирішенню поставлених в навчально-педагогічному процесі завдань.


Ключові слова


модель; майбутні судноводії; підготовка; міжкультурне спілкування; інформаційно-комунікаційні технології.

Повний текст:

PDF

Посилання


References

Kremen, V.H. (ed.). (2008). Entsyklopediia osvity [Encyclopedia of education]. Kyiv: Yurinkom Inter. [in Ukrainian].

Nesterenko, V.V. (2012). Teoretyko-metodolohichni zasady pidhotovky maibutnikh fakhivtsiv doshkilnoi osvity v systemi zaochnoho navchannia: monohrafiia [Theoretical and methodological basis of future specialists of primary education training in the system of correspondence course]. Odesa: Vydavnytstvo TOV «Leradruk». [in Ukrainian].

Osadchyi, I.H. (2016). Pedahohichne modeliuvannia: shcho vazhlyvo znaty pedahohu? [Pedagogical modeling: what is important for a pedagog to know?]. Narodna osvita. 1, 60-68. [in Ukrainian].

Stechenko, D.M., & Chmyr, O.S. (2005). Metodolohiia naukovykh doslidzhen [Methodology of scientific research]. Kyiv: Znannia. [in Ukrainian].

Tarielkin, Yu.P., & Tsykin, V.O. (2010). Metodolohiia naukovykh doslidzhen [Methodology of scientific research]. Sumy: Vydavnytstvo SumDPU im. A.S.Makarenka. [in Ukrainian].

Pyne, R., & Koester, Th. (2005). Methods and Means for Analysis of Crew Communication in the Maritime Domain. Retrieved from https://www.he-alert.org/filemanager/root/site_assets/standalone_article_pdfs_0605-/HE00640.pdf (last accessed: 31.01.2019). [in English].

Theotokas, I., & Progoulaki, M. (2007). Cultural diversity, manning strategies and management practices in Greek-shipping. Maritime Policy & Managemen, 4(34), 134–138. [in English].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Список використаної літератури

Енциклопедія освіти / Академія пед. наук України; голов. ред. В.Г.Кремень. Київ: Юрінком Інтер, 2008. 1040 с.

Нестеренко В. В. Теоретико-методологічні засади підготовки майбутніх фахівців дошкільної освіти в системі заочного навчання: монографія. Одеса: Видавництво ТОВ «Лерадрук». 2012. 399 с.

Осадчий І.Г. Педагогічне моделювання: що важливо знати педагогу? Народна освіта. 2016. №1. С. 60-68.

Стеченко Д.М., Чмир О.С. Методологія наукових досліджень: підруч. Київ: Знання, 2005. 309 с.

Тарєлкін Ю.П., Цикін В.О. Методологія наукових досліджень: навч. посіб. Суми: Видавництво СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2010. 196 с.

Pyne R., Koester Th. Methods and Means for Analysis of Crew Communication in the Maritime Domain. URL: https://www.he-alert.org/filemanager/root/site_assets/standalone_article_pdfs_0605-/HE00640.pdf (дата звернення 31.01.2019).

Theotokas I., Progoulaki M. Cultural diversity, manning strategies and management practices in Greek-shipping. Maritime Policy & Management. 2007. Vol. 34, No 4. P. 134–138.