DOI: https://doi.org/10.24144/2524-0609.2019.45.31-35

ОЦІНЮВАННЯ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 014 «CЕРЕДНЯ ОСВІТА (МОВА ТА ЛІТЕРАТУРА (АНГЛІЙСЬКА))» ЯК НАУКОВА ПРОБЛЕМА

Vitaliia Harapko

Анотація


Анотація. Традиційно стратегії практичного оцінювання, розроблені для студентів або фахівців, значною мірою зосереджені на суворому аналізі знань і навичок, що базуються на папері, в межах компетенцій фахівців спеціальності 014 «Cередня освіта (Мова та література (англійська))». Метою цієї статті є аналіз побудованої системи оцінки студентів та фахівців спеціальності 014 «Cередня освіта (Мова та література (англійська))», а не «підбір засобів», тобто різнорідного збору інструментів оцінки, атестації. Завданням дослідження є проаналізувати компетенції фахівців спеціальності 014 «Cередня освіта (Мова та література (англійська))» запропоновані урядовими органами України та оцінку практичного впровадження компетентностей у їх підготовку. Запропоновано використання системи методів дослідження: теоретичних методів: аналізу та узагальнення, порівняння, систематизації та класифікації положень філософських, соціологічних, психологічних та педагогічних наукових джерел літератури з метою з'ясування теоретичних основ та розвитку досліджуваної проблеми. На сьогодні, існує багато перешкод на шляху впровадження системи оцінки компетентностей фахівців спеціальності 014 Середня освіта (Мова та література(англійська)) . При введенні нових або більш формалізованих і структурованих підходів до оцінювання компетентностей, є ряд потенційних перепон, які треба опрацювати розробникам програм підготовки фахівців.


Ключові слова


компетентності; фахівці спеціальності 014 Середня освіта (Мова та література(англійська)); атестація здобувачів вищої освіти; оцінювання.

Повний текст:

PDF

Посилання


References

Bolman, L.G., & Deal, T.E. (2013). Student Leadership Development and Orientation: Contributing Resources within the Liberal Arts. American Journal of Educational Research, Vol.1, No.1, 1-5.

Pro zatverdzhennia Metodyky rozroblennia profesiinykh standartiv Dokument z0165-18 [About Approval of the Methodology for the Development of Professional Standards Document z0165-18]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0165-18/ed20180122/sp:max15#n19 (last accessed: 22.12.2018). [in Ukrainian].

Sadovyi M. I. Prohramni kompetentnosti maibutnikh fakhivtsiv spetsialnosti 014 «Serednia osvita (pryrodnychi nauky)»: zmist ta osoblyvosti formuvannia [Program competencies of future specialists of specialty 014 «Secondary education (natural sciences)»: content and features of formation]. URL: journals.uran.ua/index.php/2307-4507/article/download/.../149602. DOI: 10.32626/2307-4507.2018-24.27-30 (last accessed: 22.12.2018). [in Ukrainian].

Standart vyshchoi osvity Ukrainy pershoho (bakalavrskoho) rivnia osvity, stupenia vyshchoi osvity – bakalavr, haluzi znan – 01 Osvita, spetsialnosti – 014 Serednia osvita, predmetna spetsializatsiia – 014.02 Serednia osvita (mova ta literatura iz zaznachenniam movy) [The standard of higher education in Ukraine is the first (bachelor) level of education, the degree of higher education – bachelor]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1397-17/conv/paran17?lang=ru (last accessed: 22.12.2018). [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Список використаної літератури

Про затвердження Методики розроблення професійних стандартів Документ z0165-18 [Електронний ресурс]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0165-18/ed20180122/sp:max15#n19 (дата звернення: 22.12.2018).

Садовий М.І. Програмні компетентності майбутніх фахівців спеціальності 014 «Середня освіта (природничі науки)»: зміст та особливості формування [Електронний ресурс]. URL: journals.uran.ua/index.php/2307-4507/article/download/.../149602. DOI: 10.32626/2307-4507.2018-24.27-30 (дата звернення: 22.12.2018).

Стандарт вищої освіти України першого (бакалаврського) рівня освіти, ступеня вищої освіти – бакалавр, галузі знань – 01 Освіта, спеціальності – 014 Середня освіта, предметна спеціалізація – 014.02 Середня освіта (мова та література із зазначенням мови) [Електронний ресурс] // розроб.науково-методичною підкомісією 014-1 Середня освіта (мови та літератури), затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України № 375 від 6 квітня 2016 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1397-17/conv/paran17?lang=ru (дата звернення: 22.12.2018).

Bolman L.G., Deal T.E. Student Leadership Development and Orientation: Contributing Resources within the Liberal Arts. American Journal of Educational Research. 2013. Vol.1. No.1, PP.1−5