DOI: https://doi.org/10.24144/2524-0609.2019.45.75-79

РОЗВИТОК ДОСЛІДНИЦЬКИХ ЗДІБНОСТЕЙ У ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

Liudmyla Ishchenko, Olha Melnikova

Анотація


Анотація. Стаття присвячена актуальні проблемі розвитку дослідницьких здібностей дітей старшого дошкільного віку, оскільки наявність їх у дітей дозволяє їм активно діяти, швидко орієнтуватися в ситуації, творчо підходити до вирішення проблем. Основи їх розвитку закладаються в дошкільному віці. Мета статті полягає у розкритті методики розвитку дослідницьких здібностей старших дошкільників у розвивальному середовищі закладу дошкільної освіти. Схарактеризовано рівні, показники та розкрито технологію розвитку дослідницьких здібностей старших дошкільників. Головна роль відводиться методам (створення проблемної ситуації, гра, завдання, вправи, складання казкового сюжету на основі алгоритму аналізу творчого завдання) та забезпеченню умов для розвитку дослідницьких умінь і навичок, які необхідні для здійснення дослідницької діяльності: бачити проблему, висувати гіпотези, давати визначення, класифікувати, спостерігати, експериментувати, структурувати. Результати дослідження засвідчили, що в експериментальній групі виявилася яскраво виражена динаміка розвитку дослідницьких здібностей дітей старшого дошкільного віку ніж у дітей контрольної групи, що підтверджує ефективність розробленої і апробованої методики.


Ключові слова


дослідницькі здібності дітей старшого дошкільного віку; дослідницька діяльність; пошукова діяльність, допитливість, пошукова активність.

Повний текст:

PDF

Посилання


References

Bohush, A.M., Bielienka, H.V., & Bohinich, O. L. (2012). Bazovyi komponent doshkilnoi osvity [Basic component of preschool education]. Kyiv: Publishing House [in Ukrainian].

Bohush, A.M. (2014). Indyvidualno-tvorche samovyrazhennia ditey doshkilnoho viku v ihrovykh sytuatsiyakh [Individually creative self-expression of children of preschool age in gambling situations]. In Osobystist u yedynomu osvitniomu prostori (рр.48–51). Zaporіzhzіа: Prosvita. [in Ukrainian].

Guilford, J. (1967). The nature of human intelligence. New York: Mc. Grew Hill.

Ishchenko, L.V. (2014). Osnovy formuvannia tvorchoi indyvidualnosti ditei starshoho doshkilnoho viku [Fundamentals of the formation of the creative personality of children of the senior preschool age]. Uman: FOP Zhovtyy O.O. [in Ukrainian].

Kuzmenko, V.U. Rozvytok indyvidualnosti dytyny 3-7 rokiv [Development of the child's individuality 3-7 years]. Kyiv: NPU imeni M.P.Dragomanova. 2005. [in Ukrainian].

Molyako, V.A. (1995). Psykhologiya detskoy odarennosti [Psychology of child giftedness]. Kyiv: Znannya. [in Ukrainian].

Savenkov, A.Y. (2004). Yssledovatel`skoe obuchenye y proektyrovany`e v sovremennom obrazovany`y [Research training and design in modern education]. Yssledovatelskaya rabota shkolnykov, 1, .22-31. [in Russian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Список використаної літератури

Базовий компонент дошкільної освіти / науковий керівник А.М.Богуш, дійсний член НАПН України, проф, д-р пед. наук; авт. кол.: Богуш А.М., Бєлєнька Г.В., Богініч О.Л. [та ін.]. К.: Видавництво. 2012. 26 с. 

Богуш А.М. Індивідуально-творче самовираження дітей дошкільного віку в ігрових ситуаціях. Особистість у єдиному освітньому просторі. Запоріжжя: Просвіта, 2014. С. 48-51.

Іщенко Л.В. Основи формування творчої індивідуальності дітей старшого дошкільного віку: методичний інструментарій. Умань: ФОП Жовтий О.О., 2014. 62 с.

Кузьменко В.У. Розвиток індивідуальності дитини 3-7 років : монографія. К.: НПУ імені М.П. Драгоманова. 2005. 354 с.

Моляко В.А. Психология детской одаренности. К. Знание, 1995. 83 с.

Савенков А.И. Исследовательское обучение и проектирование в современном образовании. Исследовательская работа школьников. 2004. № 1. С.22-31.

Guilford J. The nature of human intelligence. New York: Mc. Grew Hill, 1967. 207 p.