DOI: https://doi.org/10.24144/2524-0609.2019.45.109-114

ІНКЛЮЗИВНИЙ СОЦІАЛЬНО-РЕАБІЛІТАЦІЙНИЙ ТУРИЗМ ЯК СКЛАДОВА СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ У ГРОМАДІ (НА ПРИКЛАДІ М.УМАНЬ)

Galyna Kucher, Oksana Kravchenko

Анотація


Анотація. Сьогодні в державі дуже часто говорять про доступність, маючі на увазі пандуси та транспорт для інвалідів, хоча в Європі вважають, що доступність, це не тільки можливість безперешкодного пересування, а в першу чергу − це створення середовища, в якому людина з інвалідністю комфортно б себе почувала, могла спілкуватись, працювати, подорожувати. Мета дослідження − висвітлення регіонального досвіду надання соціальних послуг вразливим категоріям населення видами інклюзивного реабілітаційно-соціального туризму на рівні громади (на прикладі м. Умань). Методи дослідження: аналіз вітчизняного законодавства; вивчення інформаційних ресурсів офіційних сайтів; розробка маршрутів інклюзивного туризму; опитування серед отримувачів послуг з інклюзивного соціально-реабілітаційного туризму; моніторинг якості надання соціальної послуги інклюзивного реабілітаційно-соціального туризму за критеріями як: адресність та індивідуальний підхід, результативність, своєчасність, доступність та відкритість, повага до гідності отримувача соціальної послуги, професійність. Вивчення регіонального досвіду міста Умань дозволило констатувати, що інклюзивний реабілітаційно-соціальний туризм виступає інноваційною соціальною послугою для вразливих категорій населення та людей з інвалідністю зокрема, яка сприяє їх соціально-психологічній реабілітації, відновленню соціальних зв’язків та інтеграції у суспільство як повноцінних і повноправних учасників життя. Впровадженню цієї послуги передбачає створення організаційної структури на рівні громади, підготовку відповідних кадрів, розробку екскурсійно-туристичних маршрутів, забезпечення архітектурної доступності рекреаційних об’єктів; здійснення моніторингу якості надання цієї послуги.


Ключові слова


інклюзивний туризм; люди з інвалідністю; соціальна послуга, громада.

Повний текст:

PDF

Посилання


References

Analiz zabezpechennya rivnoho dostupu osib iz obmezhenymy fizychnymy mozhlyvostyamy do pravosuddya (analitychnyy zvit) [Analysis of ensuring equal access of persons with physical disabilities to justice (analytical report). URL: http://www.fair.org.ua/content/library_doc/Annex_57_FAIR_Access_to_Justice_Report_UKR.pdf (last accessed: 10.02.2019). [in Ukrainian].

Byelousova, N.V. (2017). Vprovadzhennya inklyuzyvnoho turyzmu v sotsialʹno-reabilitatsiynu systemu Ukrayiny [Introduction of inclusive tourism in the social rehabilitation system of Ukraine]. Young scientist, 2, 14−17. [in Ukrainian].

Inklyuzyvnyy reabilitatsiyno-sotsialʹnyy turyzm − rozvytok novoho vydu reabilitatsiyi osib z invalidnistyu v Ukrayini [Inclusive rehabilitation and social tourism - development of a new type of rehabilitation of persons with disabilities in Ukraine]. URL: http://novadoba.com.ua/45768-inklyuzyvnyy-reabilitaciyno-socialnyy-turyzm-8722-rozvytok-novogo-vydu-reabilitaciyi-osib-z-invalidnistyu-v-ukrayini.html (last accessed: 10.02.2019) [in Ukrainian].

Konstytutsiya Ukrayiny vid 28.06.1996 № 254k/96-VR [The Constitution of Ukraine dated June 28, 1996]. Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny (VVR), 1996, №30, st.141. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254k/96-vr (last accessed: 11.01.2019) [in Ukrainian].

Konventsiya pro prava osib z invalidnistyu (Konventsiya pro prava invalidiv) OON; Konventsiya vid 13.12.2006. [Convention on the Rights of Persons with Disabilities (UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities); Convention of 13.12.2006.]. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_g71/paran233#n233 (last accessed: 16.01.2019) [in Ukrainian].

Na Cherkashchyni dlya lyudey z osoblyvym potrebamy vprovadzhuyutʹ inklyuzyvnyy turyzm [In Cherkassy region, inclusive tourism is being introduced for people with special needs]. URL: http://invak.info/reabilitatsiya/na-cherkashhini-dlya-lyudej-z-osoblivim-potrebami-vprovadzhuyut-inklyuzivnij-turizm.html (last accessed: 10.02.2019) [in Ukrainian].

Naumenko, L.Yu., Lepskyy, V.V., Makarenko, S.V., Borysova, I.S., & Cemenenko, O.V. (2015). Inklyuzyvnyy turyzm yak vyd reabilitatsiyi: suchasni potreby invalidiv [Inclusive tourism as a type of rehabilitation: modern needs of the disabled]. Ukrayinsʹkyy visnyk medyko-sotsialʹnoyi ekspertyzy, 2, 23−26. [in Ukrainian].

Perfilʹyeva, M.V., & Karpych, I.O. (2017). Pravove zabezpechennya rozvytku inklyuzyvnoho turyzmu v Ukrayini [Legal framework for the development of inclusive tourism in Ukraine]. Young scientist, 4, 418−421. [in Ukrainian].

Shevtsov, A.H. (2004). Suchasni problemy osvity i profesiynoyi reabilitatsiyi lyudey z vadamy zdorovya [Modern problems of education and professional rehabilitation of people with health problem]. Kyiv: Sotsinform. [in Ukrainian].

Svarnyk, M., & Hrybalskyy, Ya. (2019). Posibnyk z aktyvnoho vidpochynku ta turyzmu dlya nepovnospravnykh: Tovarystvo “Zelenyy khrest” Lviv [Handbook for recreation and tourism for the disabled: «Green Cross» Society, Lviv]. URL: http://www.gcs.org.ua/publish/avt_ukr.pdf (last accessed 17.01.2019). [in Ukrainian].

Upravlinnya pratsi ta sotsialʹnoho zakhystu naselennya Umansʹkoyi misʹkoyi rady [Department of Labor and Social Protection of the Uman City Council]. URL: https://umanupszn.gov.ua (last accessed: 10.02.2019). [in Ukrainian].

Zakon Ukrayiny vid 06.10.2005 № 2961 IV «Pro reabilitatsiyu osib z invalidnistyu v Ukrayini» [Law of Ukraine dated by Ocyober, 6, 2005. № 2961 ІV «On Rehabilitation of Persons with Disabilities in Ukraine»]. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2961-15. (last accessed 12.01.2019)

Zakon Ukrayiny «Pro sotsialʹni posluhy» vid 19.06.2003 № 966-IV, zi zminamy [Law of Ukraine «On Social Services» dated June 19, 2003 № 966-IV]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/966-15 (data zvernennya 19.01.2019)


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Список використаної літератури

Аналіз забезпечення рівного доступу осіб із обмеженими фізичними можливостями до правосуддя (аналітичний звіт). URL: http://www.fair.org.ua/content/library_doc/Annex_57_FAIR_Access_to_Justice_Report_UKR.pdf (дата звернення: 10.02.2019)

Бєлоусова Н.В. Впровадження інклюзивного туризму в соціально-реабілітаційну систему України. Молодий вчений. 2017. №2. С.14−17.

Закон України від 06.10.2005 № 2961 ІV «Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні». URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2961-15. (дата звернення 12.01.2019)

Закон України «Про соціальні послуги» від 19.06.2003 № 966-IV, зі змінами URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/966-15 (дата звернення 19.01.2019)

Інклюзивний реабілітаційно-соціальний туризм − розвиток нового виду реабілітації осіб з інвалідністю в Україні. Нова доба. URL: http://novadoba.com.ua/45768-inklyuzyvnyy-reabilitaciyno-socialnyy-turyzm-8722-rozvytok-novogo-vydu-reabilitaciyi-osib-z-invalidnistyu-v-ukrayini.html (дата звернення: 10.02.2019)

Конвенція про права осіб з інвалідністю (Конвенція про права інвалідів) ООН; Конвенція від 13.12.2006. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_g71/paran233#n233 (дата звернення: 16.01.2019)

Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР. Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, № 30, ст. 141. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр (дата звернення: 11.01.2019)

На Черкащині для людей з особливим потребами впроваджують інклюзивний туризм. URL: http://invak.info/reabilitatsiya/na-cherkashhini-dlya-lyudej-z-osoblivim-potrebami-vprovadzhuyut-inklyuzivnij-turizm.html (дата звернення: 10.02.2019)Науменко Л.Ю.. Лепський В.В., Макаренко С.В., Борисова І.С., Cемененко О.В. Інклюзивний туризм як вид реабілітації: сучасні потреби інвалідів. Український вісник медико-соціальної експертизи. 2015. № 2. С.23-26.Перфільєва М.В., Карпич І.О. Правове забезпечення розвитку інклюзивного туризму в Україні. Молодий вчений. 2017. № 4. С.418-421.

Сварник М., Грибальський Я. Посібник з активного відпочинку та туризму для неповносправних: Товариство “Зелений хрест”, Львів. URL: http://www.gcs.org.ua/publish/avt_ukr.pdf. (дата звернення 17.01.2019)

Управління праці та соціального захисту населення Уманської міської ради. URL: https://umanupszn.gov.ua (дата звернення: 10.02.2019)

Шевцов А. Г. Сучасні проблеми освіти і професійної реабілітації людей з вадами здоров’я: монографія. К.: Соцінформ, 2004. 200 с.