DOI: https://doi.org/10.24144/2524-0609.2019.45.120-124

КОНСТРУКТИВІЗМ ЯК ФІЛОСОФСЬКО-ЕПІСТЕМОЛОГІЧНЕ ПІДГРУНТЯ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ У США

Marianna Levrints (Lőrincz)

Анотація


Анотація. Провідним концептуальним підходом підготовки вчителів у світовій освітній спільноті й у США є теорія конструктивізму, положення якої недостатньо представлені у працях вітчизняних науковців. Метою статті є вивчення теорії конструктивізму як філософсько-епістемологічного підходу у фахової підготовки вчителів у США, із застосуванням методів аналізу, синтезу та інтерпретації, а також методу узагальнення прогресивного досвіду світового значення. Філософсько-епістемологічний фундамент американської системи підготовки педагогів становить філософія соціального конструктивізму та інтерпретивізму, ключовими категоріями якої є особистість педагога та соціокультурний контекст, в умовах якого відбувається його професійне становлення й розвиток. Виявлено різнорідні напрями у трактуванні теорії конструктивізму, а також підходів до впровадження її положень у навчальний процес. Побудова навчально-виховного процесу у вишах США на засадах конструктивізму передбачає переосмислення авторитарних моделей підготовки вчителів, зосереджених на прямому транслюванні знань. З позицій конструктивізму студент виступає в ролі суб’єкту пізнання та саморозвитку, беручи активну участь та відповідальність за особисте й професійне становлення в умовах спільноти. Властивими рисами програм підготовки вчителів на засадах конструктивізму є розвиток рефлексивного мислення, студентоцентризм, колаборативне навчання, спрямованість на постановку й пошук способів розв’язання навчально-професійних задач, екстенсивна практика у викладанні, залучення студентів до експериментального дослідження та деякі інші.


Ключові слова


конструктивізм; інтерпретивізм; підготовка вчителів; філософія освіти.

Повний текст:

PDF

Посилання


References

Borg, S. (2006). Teacher cognition and language education: Research and practice. London: Continuum.

Borko, H., Liston, D., & Whitcomb, J. A. (2007). Genres of empirical research in teacher education. Journal of Teacher Education, 58(1), 3−11.

Brooks, J. G., & Brooks, M.G. (1993). In search of understanding: The case for constructivist classrooms. Alexandria, VA: Association of Supervision and Curriculum Development.

Brown, D.H. (2000). Principles of language learning and teaching. (4th ed.). New York: Longman.

Buchanan, T., & Smith, M. (1998). Restructuring Courses in Higher Education to Model Constructivist Practice, Action in Teacher Education, 20 (3), 62−72.

Dangel, J., & Guyton, E. (2003, January). Expanding Our View of Teaching and Learning: Applying Constructivist Theory(s) to Teachers Education. Annual Meeting of the American Association of Colleges for Teacher Education (New Orleans,LA, January 24-27) (33 p.).

Dunlop, J.C., & Grabinger, R.S. (1996). Rich environments for the active learning in higher education. In G.B.Wilson (Ed.), Constructing learning environments: Case studies in instructional design (pp.65-82). Englewood Cliffs: Educational Technology Publications.

Evans, L. (2002). What is Teacher Development? Oxford Review of Education, Vol.28, No.1, 123-137.

Fosnot, C.T., & Perry, R.S. (2005). Constructivism: A psychological theory of learning (pp.8−38). In C.T. Fosnot (Ed.), Constructivism: Theory, perspectives and practice (2nd ed.). New York: Teachers College Press.

Johnson, K.E. (2009). Second language teacher education: a sociocultural perspective. New York, NY: Routledge.

Kaufman, D. (2004). Constructivist issues in language learning and teaching. Annual Review of Applied Linguistics, 24, 303−319.

Kaufman, D. (1996). Constructivist-based experiential learning in teacher education. Action in Teacher Education, 18, 40−50.

MacKinnon, A., Scarff-Seatter, C. (1997). Constructivism: Contradictions and confusion in teacher education. In V.Richardson (Ed.), Constructivist Teacher Education: Building New Understandings (pp.38-55). Washington, DC: Falmer Press.

Richardson V. (2003). Constructivist Pedagogy. Teachers College Record. Vol.105, No.9, 1623–1640.

Richardson V. (1997). Constructivist Teaching and Teacher Education: Theory and Practice (pp.3-14). In V.Richardson (Ed.) Constructivist Teacher Education: Building a World of New Understandings. Falmer Press: London.

Scotland J. (2012). Exploring the Philosophical Underpinnings of Research: Relating Ontology and Epistemology to the Methodology and Methods of the Scientific, Interpretive, and Critical Research Paradigms. English Language Teaching, Vol.5, No.9, 9−16.

Tatto, M.T. (1998). The influence of teacher education on teachers beliefs about purposes of education, roles and practice. Journal of Teacher Education, 49 (1), 66-77.

Wideen, M., Mayer-Smith J., & Moon, B. (1998). A Critical Analysis of the Research on Learning to Teach: Making the Case for an Ecological Perspective on Inquiry. Review of Educational Research, 68(2), 130−178.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Cписок використаної літератури

Borg S. Teacher cognition and language education: Research and practice. London: Continuum, 2006. P.314.

Borko H., Liston D., Whitcomb J.A. Genres of empirical research in teacher education. Journal of Teacher Education. 2007. Vol. 58, №1. PP.3−11.

Brooks J.G., Brooks M.G. In search of understanding: The case for constructivist classrooms. Alexandria, VA: Association of Supervision and Curriculum Development, 1993. P.160

Brown D.H. Principles of language learning and teaching (4th ed.). New York: Longman, 2000. P.352.

Buchanan T., Smith M. Restructuring Courses in Higher Education to Model Constructivist Practice, Action in Teacher Education. 1998. Vol. 20, №3. PP.62−72.

Dangel J., Guyton E. Expanding Our View of Teaching and Learning: Applying Constructivist Theory(s) to Teachers Education. Annual Meeting of the American Association of Colleges for Teacher Education (New Orleans LA, January 24-27, 2003). 2003. 33 p.

Dunlop J.C., Grabinger R.S. Rich environments for the active learning in higher education. Constructing learning environments: Case studies in instructional design. In G.B.Wilson (Ed.). Englewood Cliffs: Educational Technology Publications. 1996. PP.65-82.

Evans L. What is Teacher Development? Oxford Review of Education. 2002. Vol.28, №1. PP.123-137.

Fosnot C.T., Perry R.S. Constructivism: A psychological theory of learning. Constructivism: Theory, perspectives and practice (2nd ed.). New York: Teachers College Press, 2005. PP.8−38.

Johnson K.E. Second language teacher education: a sociocultural perspective. New York, NY: Routledge, 2009. P.148.

Kaufman D. Constructivist issues in language learning and teaching. Annual Review of Applied Linguistics. 2004. №24. PP.303-319.

Kaufman D. Constructivist-based experiential learning in teacher education. Action in Teacher Education. 1996. №18. PP.40−50.

MacKinnon A., Scarff-Seatter C. Constructivism: Contradictions and confusion in teacher education. In V.Richardson (Ed.), Constructivist Teacher Education: Building New Understandings. Washington, DC: Falmer Press, 1997. PP.38−55.

Richardson V. Constructivist Pedagogy. Teachers College Record. 2003. Vol. 105, N 9. PP.1623–1640.

Richardson V. Constructivist Teaching and Teacher Education: Theory and Practice. In V.Richardson (Ed.) Constructivist Teacher Education: Building a World of New Understandings. Falmer Press: London, 1997. PP.3−14.

Scotland J. Exploring the Philosophical Underpinnings of Research: Relating Ontology and Epistemology to the Methodology and Methods of the Scientific, Interpretive, and Critical Research Paradigms. English Language Teaching. 2012. Vol.5, №9. PP.9−16.

Tatto M.T. The influence of teacher education on teachers beliefs about purposes of education, roles and practice. Journal of Teacher Education. 1998. Vol.49, №1. PP.66−77.

Wideen M., Mayer-Smith J., Moon, B. A Critical Analysis of the Research on Learning to Teach: Making the Case for an Ecological Perspective on Inquiry. Review of Educational Research1998. Vol.68, №2. PP.130−178.