DOI: https://doi.org/10.24144/2524-0609.2019.45.169-172

МІСЦЕ ОСВІТНЬОГО КОВОРКІНГУ У РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕДАГОГІВ НА КУРСАХ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

Taisa Smagina

Анотація


Анотація. У статті розкрита проблематика освітнього коворкінгу як середовища-моделі, що може бути інструментом внутрішньої мотивації для розвитку професійної компетентності педагогів. Мета дослідження: визначення місця освітнього коворкінгу у розвитку професійної компетентності педагогів на курсах підвищення кваліфікації. Розкрито історичний аспект виникнення сучасної моделі коворкінгу. Зазначено, що основними принципами коворкінгів є відкритість, доступність, інфраструктурний супровід діяльності, горизонтальність зв’язків і відносин, наявність спільноти однодумців, стійкість організації, підтримання форм комунікації, взаємодопомога в реалізації проектів, можливість створити команду в рамках коворкінгу. Представлено концептуальну модель освітнього коворкінгу як технології організації інноваційної діяльності педагогів та форми змістовно-проектної діяльнісної за індивідуальною траєкторією навчання. Доведено, що «освітній коворкінг» визначає зміст та структуру розвитку професійної компетентності педагога, оскільки є сучасною моделлю організації освітніх можливостей педагогів.


Ключові слова


коворкінг; освітній коворкінг; освітнє середовище; аналітичне середовище; особистісне середовище; консультативне середовище.

Повний текст:

PDF

Посилання


References

Babich, S., & Parhimenko, V. (2014). Kovorking: kontseptsiya i perspektivyi [Coworking: concept and perspectives]. Nauka i innovatsii, 6 (136), 42−47. [in Ukrainian].

Bopko, I.Z. (2015). Rol innovatsiynykh tekhnolohiy u formuvanni pedahohichnoyi tekhniky maybutnikh uchyteliv inozemnykh mov [The Role of Innovative Technologies in the Formation of Pedagogical Techniques for Future Teachers of Foreign Languages. Bulletin of the National Academy of the State Border Guard Service of Ukraine, 2 URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadps_2015_2_7. (last accessed: 11.04.2019). [in Ukrainian].

Kovorkinh. (2018). URL: https://uk.wikipedia.org/wiki (last accessed: 11.04.2019) [in Ukrainian].

Poltavskaya, M.B. (2014). Institutsionalizatsiya novyih form sotsialnogo vzaimodeystviya: prostranstvo kovorkinga [Institutionalization of New Forms of Social Interaction: Coworking Space]. Bulletin of the VolGU, 3(23) [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Список використаної літератури

Бабич С., Пархименко В. Коворкинг: концепция и перспективы. Наука и инновации. 2014. Т. 6, № 136. С.42–47.

Бопко І.З. Роль інноваційних технологій у формуванні педагогічної техніки майбутніх учителів іноземних мов. Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. 2015. Випуск 2. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadps_2015_2_7. (дата звернення: 11.04.2019)

Коворкінг (2018). URL: https://uk.wikipedia.org/wiki (дата звернення: 11.04.2019)

Полтавская М. Б. Институционализация новых форм социального взаимодействия: пространство коворкинга. Вестник ВолГУ. 2014. Cер.7: философия, социология и социальные технологии. № 3 (23). С. 107–115.