DOI: https://doi.org/10.24144/2524-0609.2019.45.209-212

ПЕРЕДУМОВИ СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТКУ МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ НА БУКОВИНІ (КІНЕЦЬ ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТ.)

Oksana Tumak

Анотація


Анотація. Актуальність дослідження регіональних особливостей розвитку методики навчання англійської мови на Буковині (кінець XIX – початок XX ст.) зумовлена сучасними вимогами суспільства до професійної компетентності учителів/викладачів англійської мови, потребою оновлення процесу підготовки студентів, магістрантів, аспірантів шляхом поглиблення знань з історії методики навчання англійської мови за допомогою конкретно-історичного матеріалу. Метою статті є висвітлення передумов розвитку методики навчання англійської мови на Буковині в зазначений відрізок часу. В процесі пошуку використано підходи, принципи і методи чотирьох рівнів: філософського, загальнонаукового, конкретно-наукового і технологічного. Встановлено, що досліджуваний період характеризується наявністю позитивних змін у суспільно-політичному і освітньому житті буковинського краю, що стало наслідком впливу історико-соціальних та освітньо-організаційних чинників. Розвитку методики навчання англійської мови на Буковині сприяло прийняття відповідних законів, які лібералізували освітню і соціальну політику в краї, а також поступ суміжних із методикою наук: порівняльного мовознавства та асоціативної психології, лінгвістичної теорії младограматиків, експериментальної психології, порівняльної психології, гештальтпсихології.


Ключові слова


методика навчання англійської мови; Буковина; передумова; метод.

Повний текст:

PDF

Посилання


References

Botushanskyi, V.M. (2017). Narysy z istorii osvity na Bukovyni (XIXpochatok XX st.) [Essays on the history of education in Bukovyna (XIX – early XX century)]. Chernivtsi: Tekhnodruk. [in Ukrainian].

Botushanskyi, V.M., Dobrzhanskyi, O.V., &Makar, Yu.I. (1998). Bukovyna. Istorychnyi narys. [Bukovyna. A Historical essay]. Chernivtsi: Zelena Bukovyna. [in Ukrainian].

Hez, N.Y., & Frolova, H.M. (2008). Istoryia zarubezhnoi metodiki prepodavaniia inostrannykh yazykov [History of foreign languages teaching methods]. Moscow: Akademia. [in Russian].

Zakon dlia Hertsohstva Bukoviny otnosytelno realnykh shkol. [The law of Duchy Bukovyna concerning public schools] (1869). Dnevnyk Zakonov i rasporiazhenii dlia hertsohstva Bukoviny (pp. 67–74). Chernivtsi [in Russian].

Kobylianska, L.I. (1998). Stanovlennia i rozvytok ukrayinskykh narodnykh shkil na Bukovyni (70-ti rr. XVIII – pochatok XX st.). [Formation and development of the Ukrainian public schools in Bukovyna (the 70s of the XVIII – early XX cent.)] (Unpublished Candidate`s Dissertation). Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Ivano-Frankivsk. [in Ukrainian].

Labinska, B.I. (2013). Istorychni narysy z metodyky navchannya inozemnykh mov na zakhidnoukrayins'kykh zemlyakh (druha polovyna XIX – persha polovyna XX st.) [Historical sketches on the methodology of teaching foreign languages in the Western Ukrainian lands (the second half of the XIX – the first half of the XX century)]. Kyiv: KNLU. [in Ukrainian].

Penishkevych, O.I. (2002). Rozvytok ukrayinskoho shkilnytstva na Bukovyni (XVIII – pochatok XX st.) [The development of the Ukrainian education in Bukovyna (XVIII – early XX century)], Chernivtsi: Ruta. [in Ukrainian].

Petriuk, I.M. (1998). Stanovlennia i rozvytok zahalnoyi serednoyi osvity na Bukovyni (kinets ХVІІІ – pochatok XX st.) (Extended Abstract of Candidate Dissertation). Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Ivano-Frankivsk. [in Ukrainian].

Neuten Jahresbericht der gr.-or. (1872). Ober-Realschule in Czernowitz. Veröffentlicht von Dr. Wenzel Korn. Czernowitz: Druck von Rudolf Eckhardt. [in German].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Список використаної літератури

Ботушанський В.М. Нариси з історії освіти на Буковині (ХІХ – початок ХХІ ст.). Чернівці: Технодрук. 2017. 176 с.

Ботушанський В.М., Добржанський О.В., Макар Ю.І. та ін. Буковина: історичний нарис . Чернівці: Зелена Буковина, 1998. 416 с.

Гез Н.И., Фролова Г.М. История зарубежной методики преподавания иностранных языков : учеб. пособие для студ. лингв. ун-тов и фак. ин. яз. высш. пед. учеб. заведений. Москва: Академия, 2008. 256 с.

Житарюк І. В. Математична освіта і наука Буковини та Північної Бесарабії у міжвоєнний період (1918–1940 рр.): монографія. Чернівці: Прут, 2008. 392 с.

Жуковський А. Історія Буковини. Чернівці: РВВ облполіграфвидаву, 1991–1993.

Законъ для Герцогства Буковины относительно реальных школъ. Дневник Законовъ и распоряжений для герцогства Буковины. Черновцы, 1869 г. Ч. ХІІ. С. 67–74.

Кобилянська Л. І. Становлення і розвиток українських народних шкіл на Буковині (70-ті рр. XVIII – початок XX ст.): дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01. / Прикарпатський університет ім. В. Стефаника. Івано-Франківськ, 1998. 220 с.

Лабінська Б. І. Історичні нариси з методики навчання іноземних мов на західноукраїнських землях (друга половина XIX – перша половина XX ст.): монографія. Київ: КНЛУ, 2013. 384 с.

Пенішкевич О. І. Розвиток українського шкільництва на Буковині (XVIII – початок ХХ ст.): монографія. Чернівці: Рута, 2002. 520 с.

Петрюк І.М. Становлення і розвиток загальної середньої освіти на Буковині (кінець ХVІІІ – початок ХХ ст.): автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.01 / Прикарпатський нац. ун-т. ім. Василя Стефаника. Івано-Франківськ, 1998. 17 с.

Neuten Jahresbericht der gr.-or. Ober-Realschule in Czernowitz. Veröffentlicht von Dr. Wenzel Korn. Czernowitz: Druck von Rudolf Eckhardt, 1872. 109 S.