DOI: https://doi.org/10.24144/2524-0609.2019.45.70−74

ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ У ФОРМУВАННІ ІНСТРУМЕНТАЛЬНО-ВИКОНАВСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИКИ

Valentyna Zamorotska

Анотація


Анотація. Мистецька освіта переживає період інтенсивної модернізації та інформатизації. Дослідження феномена дистанційного навчання на сучасному етапі розвитку музичної освіти є метою пропонованої статті. Дослідження здійснювалося загальнонауковими методами: аналізу, синтезу, абстракції, системності, узагальнення. Обґрунтовано думку про те, що використання інформаційно-комунікаційних технологій у музичному навчанні сприяє його перетворенню на високохудожній і високотехнологічний процес. Активне використання дистанційних курсів під час формування інструментально-виконавської компетентності студентів дозволяє підвищити ефективність цього процесу завдяки специфічним методам: залученню засобів ІКТ, художнім проектам, електронному тестуванню. Під час здійсненого дослідження доведено, що використання дистанційного курсу в інструментально-виконавській підготовці майбутніх учителів музики фактично є прикладом моделі змішаного навчання, у якому викладачеві відводиться роль тьютора. Наголошується, що позитивним результатом є більш гнучке навчання, яке дозволяє враховувати індивідуальні освітні потреби студентів, індивідуальний темп освоєння ними навчального матеріалу.


Ключові слова


інформатизація; дистанційне навчання; інструментально-виконавська компетентність; учитель музики; фортепіано.

Повний текст:

PDF

Посилання


References

Arends, R. I. (2012). Learning to Teach (9th ed.). New York, Mc-GrawHill.

Chao-Fernandez, R., Román-Garcíab, S. & Chao-Fernandeza, A. (2017). Analysis of the use of ICT through music interactive games as educational strategy. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 237, 576–580.

Chaikovska, O., Aleksandrova, H. (2013). Multymediini tekhnolohii yak chynnyk formuvannia innovatsiinoho navchalnoho seredovyshcha na urokakh muzyky [Multimedia technologies as a factor in the formation of an innovative learning environment at music lessons]. Native School, 3, 66–69. [in Ukrainian].

Havrilova, L. (2017). Spestyfika rozroblennia dystantsiinykh kursiv z muzychno-istorychnykh dystsyplin [Specifics of the development of distance courses for musicalhistorical disciplines]. Information technologies and learning tools, 58, 2, 26–37. [in Ukrainian].

Savage, J. (2004). Reconstructing music education through ICT. Research in Education, 78, 65–77.

Savage, J. (2010). Teaching Music with ICT. Retrieved from https://e-space.mmu.ac.uk/595883/2/teaching_music_with_ICT.pdf (last accessed: 08.04.2019)

Simonson, M., Smaldino, S., Albright, M. & Zvacek, S. (2003). Teaching and learning at a distance: foundations of distance education, (2nd ed.). Upper Saddle River, NJ: Merrill Prentice Hall.

Yuan Li, Powell, S. (2013). MOOCs and Open Education: Implications for Higher Education [online]. Retrieved from: http://publications.cetis.ac.uk/2013/667. (last accessed: 09.04.2019)


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Список використаної літератури

Гаврілова Л.Г. Специфіка розроблення дистанційних курсів з музично-історичних дисциплін. Інформаційні технології і засоби навчання. 2017. Том 58, №2. С.26–37.

О. Чайковська, Г. Александрова. Мультимедійні технології як чинник формування інноваційного навчального середовища на уроках музики. Рідна школа. 2013. №3. С. 66–69.

Arends R.I. Learning to Teach (9th ed.). New York, Mc-GrawHill, 2012. 610 р.

Chao-Fernandez, R., Román-Garcíab, S. & Chao-Fernandeza, A. Analysis of the use of ICT through music interactive games as educational strategy. Procedia − Social and Behavioral Sciences. 2017. 237. Р.576–580.

Savage J. Reconstructing music education through ICT. Research in Education. 2004. No. 78. Р.65–77.

Savage J. Teaching Music with ICT. 2010. URL: https://e-space.mmu.ac.uk/595883/2/teaching_music_with_ICT.pdf (дата звернення: 08.04.2019)

Simonson M., Smaldino S., Albright M., Zvacek S. Teaching and learning at a distance: foundations of distance education, (2nd ed.). Upper Saddle River, NJ: Merrill Prentice Hall, 2003. 374 р.

Yuan Li, Powell, S. MOOCs and Open Education: Implications for Higher Education. 2013. URL: http://publications.cetis.ac.uk/2013/667. (дата звернення: 09.04.2019)