СТАВЛЕННЯ СТУДЕНТІВ НЕМОВНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ДО КРИТИЧНОГО ЧИТАННЯ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2524-0609.2021.48.93-96

Ключові слова:

ставлення; критичне читання; спосіб мислення; завдання; текст.

Анотація

Стаття присвячена дослідженню ставлення студентів до завдань з критичного читання на заняттях з англійської мови. Застосування критичного мислення під час читання текстів має стати головним підходом до опрацювання інформації. У більшості досліджень пропонуються стратегії формування критичного мислення та читання для студентів з високим рівнем володіння іноземною мовою. Тому ця робота має на меті дослідити ставлення студентів із середнім рівнем володіння англійською мовою до завдань з критичного читання під час занять з англійської мови. Основними завданнями дослідження є такі: 1) провести опитування ставлення студентів до критичного читання та навчання критичному читанню в університеті; 2) перевірити наявність у студентів навичок критичного читання; 3) провести опитування студентів щодо їх оцінки завдань з читання, щоб з’ясувати наявність у них здатностей для розвитку навичок критичного читання. Дані були отримані за допомогою таких інструментів: анкетування, тест з критичного читання та усне опитування студентів. Результати дослідження підтвердили експериментальні дані закордонних вчених щодо відсутності у студентів зацікавленості в отриманні нових знань та відповідних здатностей до критичного опрацювання інформації, а також свідчили про наповненість підручників переважно текстовими завданнями на розуміння фактичних даних, що заважає розвитку критичного ставлення студентів до інформації. Хоча студенти й визнали важливість вмінь критичного читання, проте вони продемонстрували нерозуміння сутності цих навичок та байдужість до критичних текстових завдань протягом другого та третього етапів експерименту. Таким чином, перспективним для подальшого дослідження вважається розробка та впровадження програми читання англомовних текстів для студентів середнього рівня володіння англійською мовою, яка передбачатиме більше завдань з критичного читання для розвитку критичного способу мислення.

Біографія автора

Nataliia Hromova, Національна академія Служби безпеки України

кандидат психологічних наук, доцент

доцент кафедри романо-германських мов навчально-наукового центру мовної підготовки 

Посилання

Список використаної літератури

Larking M. Critical reading strategies in an advanced English classroom. APU Journal of Language Research. 2017. № 2. PP.50–65.

Gorzycki M., Howard P., Allen D., Desa G., Rosegard E. Undergraduate Critical Reading Performance: A Summary of 848 Reading Tests. 2015. URL: https://senate.sfsu.edu/sites/default/files/Summary%20in%20Six%20Pages.pdf (дата звернення: 11.04.2021)

Locke T., Cleary A. Critical literacy as an approach to literary study in the multicultural, high-school classroom. English Teaching: Practice and Critique. 2011. № 10 (1). PP.119–139.

Facione P.A., Gittens C.A., Facione N.C. Cultivating A Critical Thinking Mindset 1. 2016. URL: https://www.researchgate.net/publication/311512219_Cultivating_A_Critical_Thinking_Mindset_1 (дата звернення: 11.04.2021)

Karabay A. The Guiding Effects of a Critical Reading Program on the Use of External Reading Strategies when Confronting an Ironical Text. Educational Research Review. 2015. № 10. PP.2297–2304.

Basri H., Purwanto As’ari A. R., Sisworo. Critical Thinking Skills, Critical Reading and Foreign Language Reading Anxiety in Iran Context. International Journal of Instruction. 2019. № 12 (3). PP.219–238.

Sunggingwati D., Nguyen H.T.M. Teachers’ Questioning in Reading Lessons: A Case Study in Indonesia. Electronic Journal of Foreign Language Teaching. 2013. № 10 (1). PP.80–95.

Rohmad G.N. Critical reading: students’ problems, strategies, and reflections. Journal of English Language Literature and Teaching. 2018. № 2(1). PP.21−26.

Khamkhong S. Developing English L2 Critical Reading and Thinking Skills through the Pisa Reading Literacy Assessment Framework: A Case Study of Thai EFL Learners. 3L: The Southeast Asian Journal of English Language Studies. 2018. № 24 (3). PP.83–94.

References

Larking, M. (2017)ю Critical reading strategies in an advanced English classroom. APU Journal of Language Research,2, 50–65.

Gorzycki, M., Howard, P., Allen, D., Desa, G., & Rosegard, E. (2015). Undergraduate Critical Reading Performance: A Summary of 848 Reading Tests. 2015. https://senate.sfsu.edu/sites/default/files/Summary%20in%20Six%20Pages.pdf

Locke, T., & Cleary, A. (2011). Critical literacy as an approach to literary study in the multicultural, high-school classroom. English Teaching: Practice and Critique, 10 (1), 119–139.

Facione, P.A., Gittens, C.A., & Facione, N.C. (2016). Cultivating A Critical Thinking Mindset 1. https://www.researchgate.net/publication/311512219_Cultivating_A_Critical_Thinking_Mindset_1

Karabay, A. (2015). The Guiding Effects of a Critical Reading Program on the Use of External Reading Strategies when Confronting an Ironical Text. Educational Research Review, 10, 2297–2304.

Basri, H., Purwanto, As’ari, A. R., Sisworo.(2019). Critical Thinking Skills, Critical Reading and Foreign Language Reading Anxiety in Iran Context. International Journal of Instruction, 12 (3), 219–238.

Sunggingwati, D., & Nguyen, H.T.M. (2013). Teachers’ Questioning in Reading Lessons: A Case Study in Indonesia. Electronic Journal of Foreign Language Teaching, 10 (1), 80–95.

Rohmad, G.N. (2018). Critical reading: students’ problems, strategies, and reflections. Journal of English Language Literature and Teaching, 2 (1), 21−26.

Khamkhong, S. (2018). Developing English L2 Critical Reading and Thinking Skills through the Pisa Reading Literacy Assessment Framework: A Case Study of Thai EFL Learners. 3L: The Southeast Asian Journal of English Language Studies, 24 (3), 83–94.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-05-27

Як цитувати

Hromova, . N. (2021). СТАВЛЕННЯ СТУДЕНТІВ НЕМОВНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ДО КРИТИЧНОГО ЧИТАННЯ. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота», (1(48), 93–96. https://doi.org/10.24144/2524-0609.2021.48.93-96

Номер

Розділ

Статті