ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ НАВЧАННЯМ МООDLE В ПРОЦЕСІ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ВИЩОЇ ТА ПРИКЛАДНОЇ МАТЕМАТИКИ

Автор(и)

  • Ludmyla Husak Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-0022-9644
  • Larisa Radzihovska Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-0185-8036

DOI:

https://doi.org/10.24144/2524-0609.2021.48.104-107

Ключові слова:

дистанційне навчання; інформаційно-комунікаційні технології; Moodle; дистанційні технології; математична підготовка фахівців.

Анотація

До суттєвих змін у сфері освіти призвела пандемія, яка викликала освітні проблеми і в Україні. Всі заклади вищої освіти перейшли на дистанційне навчання. Тому використання системи дистанційного навчання Moodle нині є досить актуальним. Мета нашої статті – показати як використання системи дистанційного навчання Moodle під час вивчення курсу «Вища та прикладна математика» впливає на організацію самостійної роботи студентів. Опис застосованих методів дослідження. Теоретичні: аналіз педагогічної, психологічної та спеціальної літератури з метою обґрунтування необхідності використання системи управління навчанням Мооdle в процесі дистанційного навчання; узагальнення результатів вітчизняних досліджень із зазначеної проблеми. Емпіричні: педагогічні спостереження, бесіди з викладачами та здобувачами вищої освіти щодо використання системи дистанційного навчання Moodle під час вивчення курсу «Вища та прикладна математика». Результати дослідження вказують на те, що використання системи Moodle в навчальному процесі вищої школи дозволяє не тільки інтенсифікувати навчання студентів, а й закладає міцну основу їх подальшої постійної самоосвіти.

Біографії авторів

Ludmyla Husak , Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету

кандидат педагогічних наук, доцент

кафедра економічної кібернетики та інформаційних систем

 

 

 

 

Larisa Radzihovska, Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету

кандидат педагогічних наук, доцент

кафедра економічної кібернетики та інформаційних систем

 

 

 

 

Посилання

Список використаної літератури

Гулівата І.О., Ніколіна І.І. Сучасні освітні технології: особливості представлення навчального контенту вищої та прикладної математики. Фізико-математична освіта. 2019. Вип. 3 (21). С.48−52.

Коваль Т., Аврамчук А. Використання системи MOODLE для створення мультимедійних електронних освітніх ресурсів з мовних дисциплін: зарубіжний і вітчизняний досвід. Педагогічний процес: теорія і практика (серія: Педагогіка). 2016. № 2 (53). С.93−99.

References

Gulivata, I.O., Nikolina, I.I. (2019). Suchasni osvitni tekhnolohiyi: osoblyvosti predstavlennya navchalʹnoho kontentu vyshchoyi ta prykladnoyi matematyky [Modern educational technologies: features of presentation of educational content of higher and applied mathematics]. Physical-mathematical education, 3 (21), 48−52. [in Ukrainian].

Kovalʹ T., Avramchuk A. (2016). Vykorystannya systemy MOODLE dlya stvorennya mulʹtymediynykh elektronnykh osvitnikh resursiv z movnykh dystsyplin: zarubizhnyy i vitchyznyanyy dosvid [Using the MOODLE system to create multimedia electronic educational resources in language disciplines: foreign and domestic experience]. Pedagogical process: theory and practice (series: Pedagogy), 2 (53), 93−99. [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-05-27

Номер

Розділ

Статті