ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ ДІЛОВОЇ ГРИ В ПІДГОТОВЦІ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ МЕДИЧНИХ ЗВО ДО УКРАЇНСЬКОМОВНОЇ КОМУНІКАЦІЇ

Автор(и)

  • Tetiana Melnyk Тернопільський національний медичний університет імені Івана Яковича Горбачевського МОЗ України, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-8633-0611

DOI:

https://doi.org/10.24144/2524-0609.2021.48.259-262

Ключові слова:

ділова гра; інноваційні методи; комунікація; іноземні студенти; медичні ЗВО.

Анотація

У статті представлено результати використання ділової гри в підготовці іноземних студентів медичних ЗВО до українськомовної комунікації в курсі української мови як іноземної. Актуальність дослідження зумовлена потребою у виробленні нових форм та методів роботи, детермінованих переосмисленням цілей викладання навчальних предметів у зв’язку з розширенням співпраці України з іншими державами щодо надання освітніх послуг. Доцільність пошуку найбільш результативних інноваційних методів навчання також пов’язане з полегшенням процесу адаптації іноземних здобувачів освіти в українськомовному середовищі та формуванням навичок правильного використання мови в процесі професійної медичної комунікації. На основі аналізу останніх досліджень зроблено висновок, що недостатньо Мета статті – презентувати матеріали ділової гри «У лікаря» для підготовки іноземних студентів медичних ЗВО до українськомовної комунікації. У процесі реалізації поставленої мети використано метод теоретичного аналізу (для вивчення особливостей застосування ділової гри) та метод імітаційного моделювання (з метою продемонструвати використання ігрових технологій у викладанні української мови як іноземної). У результаті проведеного дослідження визначено, що ділова гра є одним із найдієвіших методів у формуванні комунікативної компетенції. Аналіз набутих студентами на занятті знань доводить ефективність впровадження ігрових прийомів. Встановлено, що ділові ігри допомагають іноземним студентам удосконалити вміння відтворювати відомі та розпізнавати нові лексичні одиниці, використовувати їх у комунікативних ситуаціях; граматично правильно утворювати словосполучення, речення та модифікувати їх у текст як логічно завершену думку; пояснювати значення загальновживаних слів і термінів із фаху; застосовувати тактики українськомовного спілкування.

Біографія автора

Tetiana Melnyk , Тернопільський національний медичний університет імені Івана Яковича Горбачевського МОЗ України

кандидат філологічних наук

доцент кафедри української мови

Посилання

Список використаної літератури

Дроздова І.П. Інтерактивні методи навчання мов у вищих навчальних закладах нефілологічного профілю. Наука і освіта. 2015. № 9. С.40–45.

Швець Г.Д. Ігрові технології в навчанні української мови як іноземної. Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського. 2016. №5 (112). С.106–112.

References

Drozdova, I.P. (2015) Interaktyvni metody navchannia mov u vyshchykh navchalnykh zakladakh nefilolohichnoho profiliu [Interactive methods of language teaching in higher educational institutions of non-philological profile]. Science and education, 9, 40–45. [in Ukrainian].

Shvets, H.D. (2016) Ihrovi tekhnolohii v navchanni ukrainskoi movy yak inozemnoi [Game technologies in teaching Ukrainian as a foreign language]. Scientific bulletin of the South Ukrainian National Pedagogical University named after K. D. Ushinsky, 5 (112), 106–112. [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-05-27

Номер

Розділ

Статті