ВИКОРИСТАННЯ ТРЕНІНГІВ З НЕВЕРБАЛЬНОЇ КОМУНІКАЦІЇ У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ПРАВОВОЇ КУЛЬТУРИ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ З ПОРУШЕННЯМИ СЛУХУ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2524-0609.2022.50.81-85

Ключові слова:

тренінг, невербальна комунікація, правова культура, молодші школярі з порушеннями слуху.

Анотація

Формування правової культури підростаючого покоління є актуальною проблемою сучасності. Динамічні зміни сьогодення українського суспільства, в тому числі і процес побудови правової держави в умовах воєнної агресії, визначають нові вимоги до вітчизняної системи освіти. Процес навчання та виховання, зокрема і правова освіта, покликаний сформувати у учнів уявлення про сучасне громадянське суспільство, його норми та цінності. Для учнів з порушеннями слуху важливою є така підготовка до життя, яка базується на свідомому виконанні норм і правил поведінки у соціумі. Мета статті − представлення елементів програми з формування правової культури молодших школярів з порушеннями слуху. Методи дослідження: спостереження, вивчення практики роботи спеціальних закладів освіти для дітей з порушеннями слуху; анкетування, опитування. Результати дослідження. З’ясовано, що переважна частина педагогів відчувають труднощі у використанні жестової мови та потребують певних рекомендацій щодо організації взаємодії з учнями з порушеннями слуху. З огляду на це, нами запропоновано тренінги з невербальної комунікації та методичні рекомендації для педагогів.

Біографія автора

Oksana Dmitriieva

кандидат педагогічних наук, доцент

доцент кафедри спеціальної та інклюзивної освіти

Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

м.Кам’янець-Подільський, Україна

Посилання

Список використаної літератури

Богданова Т.С. Сурдопсихология. Москва: Академия, 2002. 224 с.

Дитина зі світу тиші: на допомогу батькам нечуючої дитини: науково-методичний посібник / уклад.: Н.А.Зборовська та ін.: за ред.. С.В.Кульбіди. Київ: «СПКТБ УТОГ», 2011. 328 с.

Дмітрієва О.І. Формування правосвідомості старшокласників з порушеннями слуху: монографія. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2018. 172 с.

References

Bohdanova, T.S. (2002). Surdopsikholohiia [Surdopsychology]. Akademiya. [in Russian].

Zborovska, N.A., et al. (Ed.) (2011). Dytyna zi svitu tyshi: na dopomohu batkam nechuiuchoi dytyny [A child from the world of silence: to help parents of a deaf child]. SPKTB USD. [in Ukrainian].

Dmitriieva, O.I. (2018). Formuvannia pravosvidomosti starshoklasnykiv z porushenniamy slukhu [Formation of legal consciousness among senior pupils with hearing impairment]. Kamianets-Podilskyi Ivan Ohiienko National University [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-05-31

Номер

Розділ

Статті