ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ ДО РОБОТИ З ЛЮДЬМИ ЛІТНЬОГО ВІКУ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2524-0609.2022.50.227-231

Ключові слова:

соціальна робота, люди літнього віку, освітньо-професійна програма, професійна підготовка, фахівець соціальної роботи, територіальна громада, перспектива сильних сторін.

Анотація

Актуальність проблеми підготовки майбутніх соціальних працівників до соціальної роботи з людьми літнього віку в умовах територіальної громади зумовлюється такими чинниками: реформою децентралізації влади в Україні, якою передбачено внесення змін в адміністративно-територіальний устрій країни і перенесенням центру уваги щодо вирішення значної частини соціальних питань, зокрема, соціальної роботи з людьми літнього віку, на територіальні громади; демографічною тенденцією зростання чисельності людей літнього віку; зростанням вимог людей літнього віку до умов їхньої життєдіяльності та способів самореалізації; дефіцитом професійних соціальних працівників, умотивованих до роботи з людьми літнього віку. Мета статті полягає в аналізі можливостей освітньої програми «Соціальне адміністрування в територіальній громаді» за галуззю знань 23 «Соціальна робота» з підготовки здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня до соціальної роботи з людьми літнього віку в умовах об’єднаної територіальної громади з орієнтацією на перспективу сильних сторін (strengths perspective) та розкритті практичної площини реалізації цього завдання в освітньому процесі Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Методи дослідження: аналіз нормативних документів, наукових праць з метою з’ясування теорій, перспектив, підходів, моделей соціальної роботи з людьми літнього віку в територіальній громаді; систематизація теоретичних положень, а також узагальнення й корекція теоретико-методичних позицій для наукового обґрунтування теоретичних і практичних аспектів професійної підготовки здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 231 «Соціальна робота» щодо їх професійної підготовки до упровадження підходу, орієнтованого на сильні сторони громади в соціальній роботі з людьми літнього віку. У статті розкрито досвід роботи викладачів кафедри соціальної роботи та менеджменту соціокультурної діяльності Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка щодо реалізації теоретичної та практичної компоненти підготовки майбутніх фахівців з опорою на перспективу сильних сторін у соціальній роботі з людьми літнього віку.

Біографії авторів

Vira Polishchuk

доктор педагогічних наук, професор

кафедра соціальної роботи та менеджменту соціокультурної діяльності

Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

м.Тернопіль, Україна

Natalia Oleksyuk

доктор педагогічних наук, професор

кафедра соціальної роботи та менеджменту соціокультурної діяльності

Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

м.Тернопіль, Україна

Halyna Leschuk

кандидат педагогічних наук, доцент

кафедра соціальної роботи та менеджменту соціокультурної діяльності

Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

м.Тернопіль, Україна

Посилання

Список використаної літератури

Семигіна Т.В. Розвиток власних теорій соціальної роботи: глобальні тенденції / Розвивальний потенціал сучасної соціальної роботи: методологія та технології. Київ: КНУ імені Тараса Шевченка, 2018. С.90−194.

Слозанська Г.І. Соціальна робота в територіальній громаді: теорії, моделі та методи: монографія. За наук. ред. В.А.Поліщук. Тернопіль: Осадца Ю.В., 2018. 382 с.

Semigina T. Development the strengths-based approaches in modern social work. In Paradigms of the Modern Educational Process: Opportunities and Challenges for Society. Dallas: Primedia eLaunch LLS, 2019. 96-105.

Saleebey D. The strengths approach to practice. In D.Saleebey (Ed.), The strengths perspective in social work practice (4th ed). Boston, MA: Allyn & Bacon, 2006. P.77−92.

Henry E. Family Cohesion and Perceived Stress as Predictors-of Quality of Life in Maternal Caregivers of Children with Autism Spectrum Disorder: Dissertationfor the Degree of Doctor of Psychology. URL: https://digitalcommons.pcom.edu/psychology_dissertations/501/

References

Semyhina, T.V. (2018). Rozvytok vlasnykh teorii sotsialnoi roboty: hlobalni tendentsii. In Rozvyvalnyi potentsial suchasnoi sotsialnoi roboty: metodolohiia ta tekhnolohii [Development of own theories of social work: global trends. Developmental potential of modern social work: methodology and technologies] (pp.90−194). T.Shevchenko KNU [in Ukrainian].

Slozanska, H.I. (2018). Sotsialna robota v terytorialnii hromadi: teorii, modeli ta metody [Social work in the territorial community: theories, models and methods]Osadtsa Yu.V. [in Ukrainian].

Semigina, T. (2019). Development the strengths-based approaches in modern social work. In Paradigms of the Modern Educational Process: Opportunities and Challenges for Society (pp.96−105). Primedia eLaunch LLS.

Saleebey, D. (2006). The strengths approach to practice. In D. Saleebey (Ed.), The strengths perspective in social work practice (pp.77−92). Allyn & Bacon.

Henry, E. (2019). Family Cohesion and Perceived Stress as Predictors-of Quality of Life in Maternal Caregivers of Children with Autism Spectrum Disorder: Dissertationfor the Degree of Doctor of Psychology. https://digitalcommons.pcom.edu/psychology_dissertations/501/

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-05-31

Номер

Розділ

Статті