ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ В ГАЛУЗІ «СОЦІАЛЬНА РОБОТА»

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2524-0609.2022.50.252-255

Ключові слова:

самостійна робота, дистанційна освіта, майбутні фахівці соціальної сфери, методи та форми організації навчання, масові відкриті онлайн курси.

Анотація

У статті розкривається специфіка досвіду організації та управління самостійною роботою здобувачів вищої освіти в галузі «Соціальна робота» в умовах дистанційної освіти. Обґрунтовується доцільність поєднання й застосування традиційних та інноваційних методів і форм організації самостійної роботи у процесі професійної підготовки фахівців соціальної сфери. З’ясовано, що дистанційний формат навчання посилює значення масових відкритих онлайн курсів, які забезпечують набуття студентами навичок самостійного здобуття нових знань для подальшого їх застосування в практичній соціальній роботі. Мета дослідження: обґрунтування необхідності використання елементів неформальної освіти для організації самостійної роботи майбутніх фахівців соціальної сфери та доведення важливості масових відкритих онлайн курсів для самоосвіти та професійного зростання студентів. Застосування вивчення й аналізу літератури та методів системно-функціонального аналізу дозволило виокремити основні напрями удосконалення процесу організації самостійної роботи студентів. Результати дослідження. Запропоновано комплексно поєднувати традиційні форми самостійної роботи з елементами неформальної освіти під час дистанційної форми організації підготовки соціальних працівників. Описано основні форми самостійної роботи студентів для забезпечення якісної підготовки майбутніх соціальних працівників. Досліджено особливості застосування масових відкритих онлайн курсів для самоосвіти та професійного зростання студентів.

Біографії авторів

Iryna Savelchuk

доктор педагогічних наук, професор

кафедра соціальної освіти та соціальної роботи, Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова

лабораторія соціальної педагогіки та соціальної роботи, Інститут проблем виховання НАПН України

м.Київ, Україна

Daria Bybyk

доктор філософії у галузі Соціальна робота, доцент

кафедра соціальної освіти та соціальної роботи, Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова, м.Київ, Україна

лабораторія соціальної педагогіки та соціальної роботи, Інститут проблем виховання НАПН України

м.Київ, Україна

Посилання

Список використаної літератури

Котова А. В. Висвітлення питань керування самостійною роботою студентів у педагогічній літературі. Вісн. Луган. нац. пед. ун-ту імені Тараса Шевченка : Педагогічні науки. 2008. № 8 (147). С.23–27.

Савельчук І. Б. Механізми підвищення якості підготовки соціальних працівників. Соціальна робота та соціальна освіта. 2021. № 2(7). С.232-240.

Jordan R. Initial Trends in Enrolment and Completion of Massive Open Online Courses. International Review of Research in Open and Distributed Learning. 2014. № 15 (1). P.133–160.

Margaryan A., Bianco M., Littlejohn А. Instructional quality of massive open online courses (MOOCs). Computers & Education. 2015. № 80. P.77-83.

Povidaichyk O., Vynogradova, O., Pavlyuk, T., Hrabchak, O., Savelchuk I., Demchenko I. Research activities of students as a way to prepare them for social work: adopting foreign experience in Ukraine. Revista Românească pentru Educaţie Multidimensională. 2022. 14(1Sup1). P.312-327.

Savelchuk I., Bybyk D., Horban Y., Koshelieva O., Karakoz, O. Social competence of student youth: The experience of formation in the educational environment of the university within the conditions of pandemic. Laplage Em Revista (International). 2021. № 7. P.481–490.

Yuan L., Powell S. MOOCs and open education: Implications for higher education (JISC CETIS white paper). 2013. https://doi.org/10.19173/irrodl.v15i1.1651

References

Kotova, A. V. (2008). Vysvitlennia pytan keruvannia samostiinoiu robotoiu studentiv u pedahohichnii literaturi [Highlighting the issues of managing independent work of students in pedagogical literature]. Visn. Luhan. nats. ped. un-tu imeni Tarasa Shevchenka : Pedahohichni nauky, 88 (147), 23–27. [in Ukrainian].

Savelchuk, I.B. (2021). Mekhanizmy pidvyshchennia yakosti pidhotovky sotsialnykh pratsivnykiv [Mechanisms for improving the quality of training of social workers]. Sotsialna robota ta sotsialna osvita, 2 (7), 232-240. [in Ukrainian].

Jordan, R. (2014). Initial Trends in Enrolment and Completion of Massive Open Online Courses. International Review of Research in Open and Distributed Learning, 15 (1), 133–160.

Margaryan, A., Bianco, M. & Littlejohn, А. (2015). Instructional quality of massive open online courses (MOOCs). Computers & Education, 80, 77-83.

Povidaichyk, O., Vynogradova, O., Pavlyuk, T., Hrabchak, O., Savelchuk, I., & Demchenko, I. (2022). Research Activities of Students as a Way to Prepare Them for Social Work: Adopting Foreign Experience in Ukraine. Revista Românească pentru Educaţie Multidimensională, 14 (1Sup1), 312−327.

Savelchuk, I., Bybyk, D., Horban, Y., Koshelieva, O., & Karakoz, O. (2021). Social competence of student youth: The experience of formation in the educational environment of the university within the conditions of pandemic. Laplage Em Revista (International), 7, 481–490.

Yuan, L., & Powell S. (2013). MOOCs and open education: Implications for higher education. https://doi.org/10.19173/irrodl.v15i1.1651

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-05-31

Як цитувати

Savelchuk, I., & Bybyk, D. (2022). ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ В ГАЛУЗІ «СОЦІАЛЬНА РОБОТА». Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота», (1(50), 252–255. https://doi.org/10.24144/2524-0609.2022.50.252-255

Номер

Розділ

Статті