ЛОКАЛЬНИЙ ВИМІР ПОТРЕБ ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ: ПРИКЛАД УЖГОРОДСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2524-0609.2022.51.54-57

Ключові слова:

внутрішньо переміщені особи, потреби, локальна громада, російсько-українська війна.

Анотація

З початку російської збройної агресії в Україні в рази збільшилась чисельність внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Громади на Західній Україні є переважно невеликими і зіткнулися з серйозними викликами щодо розміщення та задоволення нагальних потреб ВПО. Тривалість війни радикально впливатиме на зростання середньострокових та довгострокових потреб ВПО. Тому метою даного дослідження стало з’ясування профілю потреб внутрішньо переміщених осіб в Ужгородській територіальній громаді та способи їх реалізації. Теоретичною основою дослідження є методи аналізу, синтезу, узагальнення та класифікації. Емпіричною основою дослідження потреб ВПО є якісна оцінка найбільш нагальних запитів осіб даної категорії. Для такої якісної оцінки був обраний метод фокус-групових дискусії. Дослідження було проведено 19 липня 2022 року. Респондентами виступили внутрішньо переміщені особи, які з початку бойових дій проживають в Ужгородській ТГ. За результатами фокус-групового дослідження, на базі одного із гуртожитків ДВНЗ «Ужгородський національний університет» було відкрито Дитячий простір для дітей дошкільного віку, а також розпочалося створення коворкінгу, який забезпечить можливість навчатися та працювати дистанційно для школярів, студентів та дорослих ВПО.

Біографії авторів

Ruslan Zhylenko, кафедра соціології та соціальної роботи, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», м.Ужгород, Україна

кандидат історичних наук, доцент

Dmytro Afanasiev, кафедра соціології та соціальної роботи, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», м.Ужгород, Україна

кандидат соціологічних наук, доцент

Посилання

Список використаної літератури

Середа Ю.В. Соціальний капітал внутрішньо переміщених осіб як чинник локальної інтеграції в Україні. Український соціум. 2015. № 3. С. 29-41.

Khaustova A., Trachuk L. Post-traumatic stress disorder: a historical perspective. Archives of psychiatry. 2015. No 21, 1 (80). P.6‒11.

Ганущак-Єфіменко Л.М., Гончаренко І.М. Реінтеграція вимушених переселенців та демобілізованих військовослужбовців із зони ООС (АТО). Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія: Економічні науки. 2018. № 3 (123). С. 22‒36.

References

Sereda, Yu.V. (2015). Sotsialnyi kapital vnutrishno peremishchenykh osib yak chynnyk lokalnoi intehratsii v Ukraini [Social capital of internally displaced persons as a factor of local integration in Ukraine]. Ukrainskyi sotsium, 3, 29-41. [in Ukrainian].

Khaustova, A., & Trachuk, L. (2015). Post-traumatic stress disorder: a historical perspective. Archives of psychiatry, 21, 1 (80), 6‒11.

Hanushchak-Iefimenko, L.M., & Honcharenko, I.M. (2018). Reintehratsiia vymushenykh pereselentsiv ta demobilizovanykh viiskovosluzhbovtsiv iz zony OOS (ATO) [Reintegration of forcibly displaced persons and demobilized servicemen from the zone of OUF). Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu tekhnolohii ta dyzainu. Seriia” Ekonomichni nauky, 3 (123), 22‒36. [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-10-25

Як цитувати

Zhylenko, R., & Afanasiev, D. (2022). ЛОКАЛЬНИЙ ВИМІР ПОТРЕБ ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ: ПРИКЛАД УЖГОРОДСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота», (2(51), 54–57. https://doi.org/10.24144/2524-0609.2022.51.54-57

Номер

Розділ

Статті