ВРАХУВАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНО-СТИЛЬОВИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАТЕМАТИКІВ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2524-0609.2022.51.104-108

Ключові слова:

математична освіта, індивідуальний стиль навчання, модель, освітній процес.

Анотація

Зростаючі вимоги до сучасної математичної освіти і необхідність підвищення її якості зумовлюють пошук і застосування ефективних освітніх технологій і практик, які враховують індивідуально-стильові особливості студентів. Встановлена пряма залежність між стилем навчання і труднощами, які виникають у здобувачів у процесі навчання. Мета статті – обґрунтувати необхідність урахування індивідуальних стилів навчання у процесі професійної підготовки майбутніх математиків. Методи дослідження: аналіз наукової літератури, систематизація (для з’ясування ключових понять дослідження), анкетування (для визначення індивідуально-стильових особливостей студентів), узагальнення (з метою формування авторських висновків). З’ясовано суть поняття «індивідуальний стиль навчання» як сукупність стійких пізнавальних та поведінкових чинників, які визначають особливості сприйняття студентом навчального матеріалу та реакції на різні освітні ситуації. Проаналізовано деякі моделі індивідуальних стилів навчання (Колба, Хоні та Мамфорда, Фельдер-Сільвермана) та визначено їх особливості. Представлено результати емпіричного дослідження індивідуально-стильових особливостей студентів, майбутніх математиків (за методикою «Індекс стилів навчання», розробленою Р. Фельдером та Б. Соломан). Обґрунтована необхідність урахування індивідуальних стилів навчання під час планування і реалізації освітнього процесу. 

Біографії авторів

Oksana Povidaychyk, кафедра соціології та соціальної роботи, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», м.Ужгород, Україна

доктор педагогічних наук, професор

Mykhailo Povidaichyk, кафедра кібернетики і прикладної математики, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», м.Ужгород, Україна

кандидат економічних наук, доцент

Eduard Karbovanets, кафедра кібернетики і прикладної математики, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», м.Ужгород, Україна

магістрант

Посилання

Список використаної літератури

Гриньова М.В. Саморегуляція. Навчально-методичний посібник. Полтава: АСМІ. 2008. 268 с.

Keefe J.W. Students learning styles. Reston: National Assosiation of Secondary Schools Principals, 1989. 16 p.

Gregorc A.R. Style delineator. Maynard: Gabriel Systems, 1982. 182 p.

Rampillon U. Aufgabentypologie zum autonomen Lernen. Ismaning: Max Hueber Verlag, 2000. 136 p.

Kolb A.Y. The Kolb Learning Style Inventory: Technical Specifications Boston, MA: Hay Resources Direct, 2005. 128 р.

Honey P., Mumrford A. Using your learning styles. Maidenhead: Honey, 1986. 152 p.

Felder R., Silverman L. Learning and Teaching Styles in Engineering Education. Engineering Education. 1988. Vol. 78, № 7. P.674–681.

References

Hrynova, M.V. (2008). Samorehuliatsiia [Self-regulation. Educational and methodological manual]. ASMI [in Ukrainian].

Keefe, J.W. (1989). Students learning styles. National Assosiation of Secondary Schools Principals.

Gregorc, A.R. (1982). Style delineator. Gabriel Systems.

Rampillon, U. (2000). Aufgabentypologie zum autonomen Lernen. Max Hueber Verlag.

Kolb, A.Y. (2005). The Kolb Learning Style Inventory: Technical Specifications. Hay Resources Direct.

Honey, P., Mumrford, A. (1986). Using your learning styles. Honey.

Felder, R., Silverman, L. (1988). Learning and Teaching Styles in Engineering Education.Engineering Education, 78(7), 674–681.

Опубліковано

2022-10-25

Як цитувати

Povidaychyk, O., Povidaichyk, M., & Karbovanets, E. (2022). ВРАХУВАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНО-СТИЛЬОВИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАТЕМАТИКІВ. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота», (2(51), 104–108. https://doi.org/10.24144/2524-0609.2022.51.104-108

Номер

Розділ

Статті