ВПРОВАДЖЕННЯ КОНЦЕПЦІЇ COMMUNITY ENGAGEMENT В ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА ЧЕРВОНОГО ХРЕСТА УКРАЇНИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2524-0609.2024.54.9-12

Ключові слова:

залучення спільнот, Товариство Червоного Хреста України, довіра, ВПО, зворотній зв’язок.

Анотація

Мета дослідження: з’ясувати особливості та перспектив впровадження концепції community engagement в діяльності Товариства Червоного Хреста України (ТЧХУ). Методи дослідження: аналіз програмних документів ТЧХУ. У 2019 році Рада делегатів Міжнародного Руху Червоного Хреста та Червоного Півмісяця прийняла Резолюцію про впровадження зобов’язань щодо залучення спільнот та політики відкритості. Резолюція стосується операційних програм усіх організацій, які пов’язані з Рухом та дотримуються його принципів. З початку російської збройної агресії в Україні, ТЧХУ як найбільша гуманітарна організація в країні зосередила свої зусилля на допомозі найбільш уразливих категорій громадян, зокрема, внутрішньо переміщених осіб (ВПО), чисельність яких в рази збільшилась. Залучення спільнот (зокрема, ВПО) полягає в прийнятті спільних рішень щодо того, як розробляються, управляються та реалізуються програми й операції ТЧХУ та у впливі на управлінські та оперативні рішення.

Біографії авторів

Дмитро Афанасьєв, кафедра соціології та соціальної роботи, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», м.Ужгород, Україна

кандидат соціологічних наук, доцент

Іванна Сабо, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», м.Ужгород, Україна

здобувач 2-го (магістерського) рівня вищої освіти за ОП «Соціальна робота»

Посилання

Список використаної літератури

Centers for Disease Control and Prevention. Principles of community engagement. Atlanta: CDC/ATSDR Committee on Community Engagement, 1997. URL: https://www.atsdr.cdc.gov/communityengagement/pce_principles_intro.html

Shore N. Re-conceptualizing the Belmont Report: a community-based participatory research perspective Journal of Community Practice. 2006. No14 (4). P.5‒26.

Wallerstein N. Empowerment to reduce health disparities. Scandinavian Journal of Public Health Supplement. 2002. No.59. P.72‒77.

Doll L.S., Bonzo S.E., Mercy J.A., Sleet D.A., Haas E.N. Handbook of injury and violence prevention. Atlanta (GA.): Springer, 2007. 565 p.

Minkler M., Wallerstein N. Community-based participatory research for health: from process to outcomes. Health Promotion Practice. 2009. No10 (3). P.317‒318.

Alinsky S.D. Citizen participation and community organization in planning and urban renewal. Chicago: Industrial Areas Foundation, 1962. 17 p.

Chávez V., Minkler M., Wallerstein N., Spencer M.S. Community organizing for health and social justice. In: Cohen L., Chávez V., Chehimi S. (ed.). Prevention is primary: strategies for community well-being. San Francisco: Jossey-Bass, 2009. P.95‒120.

Freire P. Pedagogy of the oppressed. NY: Herder and Herder, 1970. 183 p.

Wallerstein N., Duran B. The conceptual, historical and practice roots of community-based participatory research and related participatory traditions. In: Minkler M., Wallerstein N. (ed.). Community-based participatory research for health. San Francisco: Jossey-Bass; 2003. P.27‒52.

Viswanathan M., Ammerman A., Eng E., Gartlehner G., Lohr K.N., Griffith D., et al. Community-based participatory research: assessing the evidence. AHRQ Publication No.04 – E.022 ‒ 2 Rockville (MD): Agency for Healthcare Research and Quality; 2004. URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK11852

Staley K. Exploring impact: public involvement in NHS, public health and social care research. Eastleigh. UK: INVOLVE, 2009. 114 p.

The URCS CEA Regional Development Approach Overview 2024 – 2025.

Стратегія 2021-2025. Товариство Червоного Хреста України. URL: https://redcross.org.ua/wp-content/uploads/2021/11/2021-%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%96%D1%8F-%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82.pdf

References

Centers for Disease Control and Prevention. Principles of community engagement (1997). URL: https://www.atsdr.cdc.gov/communityengagement/pce_principles_intro.html

Shore, N. (2006). Re-conceptualizing the Belmont report: community-based participatory research perspective. Journal of Community Practice, 14 (4), 5‒26.

Wallerstein, N. (2002). Empowerment to reduce health disparities Scandinavian. Journal of Public Health Supplement, 59, 72‒77.

Doll, L.S., Bonzo, S.E., Mercy, J.A., Sleet, D.A., & Haas, E.N. (2007). Handbook of injury and violence prevention Springer.

Minkler, M., & Wallerstein, N. (2009). Community-based participatory research for health: from process to outcomes. Health Promotion Practice, 10 (3), 317‒318.

Alinsky, S.D. (1962). Citizen participation and community organization in planning and urban renewal. Industrial Areas Foundation.

Chávez, V., Minkler, M., Wallerstein N., & Spencer M.S. (2009). Community organizing for health and social justice. In: Cohenб L., Chávezб V., Chehimiб S. (ed.), Prevention is primary: strategies for community well-being (pp.95‒120). Jossey-Bass.

Freire, P. (1970). Pedagogy of the oppressed. Herder and Herder.

Wallerstein, N., & Duran, B. (2003). The conceptual, historical and practice roots of community-based participatory research and related participatory traditions. In: Minklerб M., Wallersteinб N. (ed.), Community-based participatory research for health (pp.27‒52). Jossey-Bass.

Viswanathan, M., Ammerman, A., Eng, E., Gartlehner, G., Lohr, K.N., & Griffith, D., et al. (2004). Community-based participatory research: assessing the evidence. AHRQ Publication No.04 – E.022 ‒ 2 Rockville (MD): Agency for Healthcare Research and Quality.

Staley, K. (2009). Exploring impact: public involvement in NHS, public health and social care research. INVOLVE.

The URCS CEA Regional Development Approach Overview 2024 – 2025. (2024). Ukrainian Red Cross Society.

Strategy 2021-2025. Ukrainian Red Cross Society. URL: https://redcross.org.ua/wp-content/uploads/2021/11/2021-%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%96%D1%8F-%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82.pdf (in Ukrainian).

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-05-13

Як цитувати

Афанасьєв, Д. ., & Сабо, І. . (2024). ВПРОВАДЖЕННЯ КОНЦЕПЦІЇ COMMUNITY ENGAGEMENT В ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА ЧЕРВОНОГО ХРЕСТА УКРАЇНИ. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота», (1(54), 9–12. https://doi.org/10.24144/2524-0609.2024.54.9-12

Номер

Розділ

Статті