МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ СТАНДАРТУ xAPI ДЛЯ ПРОЕКТУВАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ НАВЧАЛЬНИХ РЕСУРСІВ НА БАЗІ МІКРОСЕРВІСНОЇ АРХІТЕКТУРИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2524-0609.2024.54.137-140

Ключові слова:

електронний навчальний ресурс, мікросервісна архітектура, xAPI, SCORM, LRS.

Анотація

Педагогічно виважене впровадження електронних навчальних ресурсів є важливим напрямом наукових пошуків педагогів і науковців. У епоху глобальної цифровізації та поширення систем штучного інтелекту традиційні підходи до створення відповідних педагогічних програмних продуктів вже не задовольняють вимогам сьогодення, а у перспективі мають бути докорінно переглянутими. Серед важливих тенденцій у сфері проектування та розробки освітніх застосунків спостерігається тренд на створення відповідного програмного забезпечення (далі ПЗ) з використанням концепцій мікросервісної архітектури. Цьому також посприяло затвердження IEEE стандарту xAPI, який дозволяє обмінюватися інформацією про навчальну діяльність здобувача, яку він здійснює не тільки у межах однієї чітко визначеної LMS, а й у різних симуляторах, мобільних застосунках, при проходженні тестових завдань тощо. Зважаючи на актуальність, метою цієї роботи було проаналізувати можливості використання стандарту xAPI для проектування електронних навчальних ресурсів на базі мікросервісної архітектури. У статті було наведено і описано приклад моделі такого ресурсу, в основу якого було закладено концепції мікросервісної архітектури та стандарт xAPI як базового набору правил для передачі даних про навчальну активність людей, що здобувають знання у межах запропонованого освітнього ПЗ. Подано опис та призначення ключових елементів запропонованої моделі.

Біографія автора

Олександр Мосіюк, кафедра комп’ютерних наук та інформаційних технологій, Житомирський державний університет імені Івана Франка, м.Житомир, Україна

кандидат педагогічних наук, доцент

Посилання

Список використаної літератури

Солдатенко В.О. Огляд стандартів створення навчальних матеріалів у системах керування навчанням. Наукові записки Малої академії наук України. 2021. №2 (18). С.88–94.

Щербина О.А. Experience API – новий стандарт програмних засобів для е-навчання та приклади його практичного використання. Інформаційні технології і засоби навчання. 2016. №53 (3). С.150–163.

Щербина О.А. CMI5 – новий стандарт інтеграції засобів для електронного навчання. Інформаційні технології і засоби навчання. 2020. №77 (3). С.355–368.

Experience API Standard (xAPI). Офіційний сайт наукового центру дистанційного навчання. URL: https://adl.nuou.org.ua/regulations/international/ experience-api-standard-xapi. (дата звернення: 29.03.2024 р.)

Harris Ch. Microservices vs. monolithic architecture. Atlassian. URL: https://www.atlassian.com/microservices/microservices-architecture/microservices-vs-monolith (дата звернення: 29.03.2024 р.).

Heinemann B., Ehlenz M., Görzen S., Schroeder U. xAPI Made Easy: A Learning Analytics Infrastructure for Interdisciplinary Projects. International Journal of Online and Biomedical Engineering (iJOE). 2022. №18 (14). P.99–113.

Miller B., Rutherford T., Pack A., Johnson A. Bridging the SCORM and xAPI Gap: The Role of cmi5. Interservice/Industry Training, Simulation, and Education Conference. 2021. November-December. P.1‒11.

Nilmanee T., Sintanakul K., Sakulviriyakitkul P. The Design of a Learning Experience Platform using xAPI with Design Thinking Learning to Promote Innovation. International Journal of Emerging Technologies in Learning. 2024. №19 (1). P.54 – 67.

xAPI (Experience API) Owerview. Official site xAPI.com. URL: https://xapi.com/overview/ (дата звернення: 29.03.2024 р.).

Xiao J., Wang L., Zhao J., Fu A. Research on adaptive learning prediction based on XAPI. International Journal of Information and Education Technology, 2020. №10 (9). P.679–684.

References

Soldatenko, V.O. (2021). Ohliad standartiv stvorennia navchalnykh materialiv u systemakh keruvannia navchanniam [Review of standards for creating training materials in learning management systems]. Scientific notes of junior academy of sciences of Ukraine, 2(18), 88–94. (in Ukrainian)

Shcherbyna, O.A. (2016). Experience API – novyi standart prohramnykh zasobiv dlia e-navchannia ta pryklady yoho praktychnoho vykorystannia [Experience API – new standard of e-learning software and examples of its practical use]. Information Technologies and Learning Tools, 53(3), 150-163. (in Ukrainian)

Shcherbyna, O.A. (2020). CMI5 – novyi standart intehratsii zasobiv dlia elektronnoho navchannia [CMI5 ‒ new standard for e-learning tools integration]. Information Technologies and Learning Tools, 77 (3), 355‒368. (in Ukrainian)

Official website of the Scientific Center for Distance Learning (n.d.), Experience API Standard (xAPI). URL: https://adl.nuou.org.ua/regulations/international/ experience-api-standard-xapi.

Harris, Ch. (n.d.) Microservices vs. monolithic architecture. Atlassian. URL:https://www.atlassian.com/microservices/microservices-architecture/microservices-vs-monolith.

Heinemann, B., Ehlenz, M., Görzen, S., & Schroeder U. (2022) xAPI Made Easy: A Learning Analytics Infrastructure for Interdisciplinary Projects. International Journal of Online and Biomedical Engineering (iJOE), 18 (14), 99–113.

Miller, B., Rutherford, T., Pack, A., & Johnson, A. (2021). Bridging the SCORM and xAPI Gap: The Role of cmi5. Interservice/Industry Training, Simulation, and Education Conference, November - December, 1‒11.

Nilmanee, T., Sintanakul, K., & Sakulviriyakitkul, P. (2024) The Design of a Learning Experience Platform using xAPI with Design Thinking Learning to Promote Innovation. International Journal of Emerging Technologies in Learning, 19 (1), 54–67.

Official site xAPI.com (n.d.) xAPI (Experience API) Owerview. URL: https://xapi.com/overview/.

Xiao, J., Wang, L., Zhao, J., & Fu, A. (2020). Research on adaptive learning prediction based on XAPI. International Journal of Information and Education Technology, 10 (9), 679–684.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-05-13

Як цитувати

Мосіюк, О. . (2024). МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ СТАНДАРТУ xAPI ДЛЯ ПРОЕКТУВАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ НАВЧАЛЬНИХ РЕСУРСІВ НА БАЗІ МІКРОСЕРВІСНОЇ АРХІТЕКТУРИ. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота», (1(54), 137–140. https://doi.org/10.24144/2524-0609.2024.54.137-140

Номер

Розділ

Статті