ОРГАНІЗАЦІЯ СПРИЯТЛИВОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ДЛЯ ДІТЕЙ ГРУПИ РИЗИКУ В США

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2524-0609.2023.53.56-60

Ключові слова:

освітнє середовище, діти групи ризику, інклюзія, заміські табори, США.

Анотація

В статті розглядається проблема відхилень у поведінці неповнолітніх групи ризику. Мета статті – виявити вплив сприятливого освітнього середовища на поведінку девіантних неповнолітніх Використані методи дослідження (вивчення наукової літератури, аналіз, систематизація, конкретизація, узагальнення) дали можливість виявити і проаналізувати можливості впливу сприятливого освітнього середовища на поведінку неповнолітніх групи ризику, які пропонуються науковцями США. Відзначається, що серед інших шляхів подолання відхилень у поведінці неповнолітніх групи ризику вченими розглядаються можливості створення такого освітнього середовища, в якому в повній мірі реалізується виховний вплив колективу на особистість. Вивчення досліджень педагогів США свідчить, що в педагогіці країни вже нагромаджено певний досвід виховання неповнолітніх в дусі колективізму. Зокрема, ідея заміських таборів і скаутського руху, що є однією із традиційних форм організації виховного простору в Америці, знаходить нове звучання в контексті її значимості для процесу подолання девіантної поведінки підлітків у колективі. Сприятливе освітнє середовище створюється для неповнолітніх з девіантною поведінкою, яким важко навчатися в традиційних освітніх закладах і вони часто припиняють навчання, також шляхом соціальної інклюзії. Інклюзія дітей з девіантною поведінко реалізується за допомогою альтернативної освіти, яка в США представлена альтернативними школами (державними або приватними); альтернативними навчальними програмами, які можуть діяти в звичайних традиційних школах; оригінальними стратегіями викладання, спрямованими на засвоєння знань всіма учнями. Що стосується альтернативних шкіл для неповнолітніх групи ризику, то серед них варто назвати: чартерні школи, магнітні школи, контрактні школи, виправні школи, полікультурні школи, змішані школи, ваучерні програми, домашнє навчання.

Біографії авторів

Iryna Kozubovska, кафедра загальної педагогіки та педагогіки вищої школи, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», м.Ужгород, Україна

доктор педагогічних наук, професор

Maksym Kozubovskyi, кафедра загальної педагогіки та педагогіки вищої школи, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», м.Ужгород, Україна

аспірант

Vitaliya Palkush, кафедра загальної педагогіки та педагогіки вищої школи, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», м.Ужгород, Україна

аспірантка

Посилання

Список використаної літератури

Bronfenbrenner U. Alienation and the four worlds of childhood. Phi Delta Kappan. 1996. Vol.67. № 6. Р.47‒53.

Kohn A. The schools our children deserve. Boston: New York: Howton Mifflin Company, 2009. !87 р.

Sherif M. Experiments in group conflict. Scientific American. 1996. No 2. Р.37‒45.

Mccluskey K.W. Nurturing talented but troubled children and youth. Reclaiming Children and Youth. 2008. No 6(4). P.27‒32.

Redl F. The role of camping in education. Book of readings. Minneapolis: Burgess Publishing Company, 2008. 172 р.

Raywid M.A. Alternative schools: The state of the art. Educational Leadership. 2004. No 52(1). P.26‒31.

References

Bronfenbrenner, U. (1996). Alienation and the four worlds of childhood. Phi Delta Kappan, 65 (6), 47‒53.

Kohn, A. (2009). The schools our children deserve. Howton Mifflin Company.

Sherif, M. (1996). Experiments in group conflict. Scientific American, 2, 37-45.

4.Mccluskey, K.W. (2008). Nurturing talented but troubled children and youth. Reclaiming Children and Youth,6 (4), 27‒32.

Redl F. (2008). The role of camping in education. Book of readings. Burgess Publishing Company.

Raywid, M.A. (2004). Alternative schools: The state of the art. Educational Leadership, 52 (1), 26‒31.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-11-04

Як цитувати

Kozubovska, I., Kozubovskyi, M., & Palkush, V. (2023). ОРГАНІЗАЦІЯ СПРИЯТЛИВОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ДЛЯ ДІТЕЙ ГРУПИ РИЗИКУ В США. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота», (2(53), 56–60. https://doi.org/10.24144/2524-0609.2023.53.56-60

Номер

Розділ

Статті